Sidåtgärder

Du kan utföra följande åtgärder på filsidor:

 • infoga

 • ta bort

 • beskära

 • kopiera

 • flytta

 • rotera

 • extrahera

Du kan använda panelen Sidor för att utföra olika sidåtgärder. Öppna dokumentet och panelen Sidor.

 

Infoga sidor

Du kan infoga både nya tomma sidor och befintliga PDF-sidor i det öppna PDF-dokumentet.
 

Så här infogar du befintliga sidor

 1. Välj Infoga från en snabbmeny, Alternativ-menyn eller Dokument-menyn > Sidor.

 2. Välj en PDF-fil i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna.

 3. I dialogrutan Infoga sidor väljer du alla sidor, ett sidintervall eller anger önskade sidor och väljer en plats. Klicka sedan på OK.

Så här infogar du tomma sidor

 1. Välj Ny från en snabbmeny, Alternativ-menyn eller Dokument-menyn > Sidor.

 2. I dialogrutan Nya sidor väljer du storlek, orientering och plats. Ange hur många tomma sidor du vill lägga till och klicka på OK.

Ta bort sidor

 1. Välj Radera från en snabbmeny, Alternativ-menyn eller Dokument-menyn > Sidor.

 2. I dialogrutan Radera sidor väljer du aktuell sida, ett sidintervall eller anger specifika sidor.

Radering kan inte ångras.

Minst en sida måste vara kvar i PDF-dokumentet, du kan inte radera alla sidor.
 

Beskära sidor

 

Genom att beskära kan du kontrollera vilken del av sidan som visas. Observera att detta inte minskar filstorleken.

 1. Klicka på PDF Converter crop Sidåtgärder (Beskär) i verktygsfältet Standard eller välj Beskär på en snabbmeny, menyn Alternativ eller menyn Dokument > Sidor.
   

 2. I dialogrutan Beskär sidor väljer du önskade alternativ. Klicka sedan på OK.

  Du kan till exempel använda alternativet Ta bort vita marginaler för att beskära presentationer som har konverterats till PDF. Välj om du vill beskära aktuell sida, markerade sidor eller hela dokumentet.
   

Klicka på PDF Converter undo Sidåtgärder (Ångra) i verktygsfältet Redigera om du inte är nöjd med resultatet.

 

Kopiera eller flytta sidor

 • Om du vill kopiera bilder inom ett dokument håller du ner Ctrl och drar sidminiatyrerna till önskad plats.

 • Om du vill kopiera bilder från ett dokument till ett annat drar du sidminiatyrerna till önskad plats.

 • Om du vill flytta bilder inom ett dokument drar du sidminiatyrerna till önskad plats.

 • Om du vill flytta sidor från ett dokument till ett annat håller du ner Ctrl och drar sidminiatyrerna till det andra dokumentet.

Se till att plustecknet visas medan du drar miniatyrerna när du kopierar sidor.

 

Tips!

Om du vill kopiera eller flytta sidor mellan dokument kan du öppna menyn Fönster > Kombinera för att visa flera dokument samtidigt med panelerna Sidor öppna.

 

Rotera sidor

 

Du kan rotera sidor 90 grader medsols eller motsols eller 180 grader.

 1. Välj Rotera från en snabbmeny, Alternativ-menyn eller Dokument-menyn > Sidor för att öppna dialogrutan Rotera sidor.

 2. Välj roteringsvinkel och sidintervall.

 3. Denna rotering bevaras när du sparar dokumentet.

Obs!

Detta kommando skiljer sig från Visa-menyn > Rotera vy > Medsols eller Motsols där den roterade sidan endast visas ett kort ögonblick.

Du kan rotera objekt på en PDF-sida 45 grader via en snabbmeny eller utföra fri rotation med objekthandtaget. Se verktyget Retuschera objekt.

 

Extrahera sidor

Du kan extrahera en eller flera sidor från ett PDF-dokument.

 1. Välj Extrahera från en snabbmeny, Alternativ-menyn eller Dokument-menyn > Sidor för att öppna dialogrutan Extrahera sidor.

 2. I dialogrutan Extrahera sidor väljer du den eller de sidor som du vill extrahera. Du kan välja mellan Aktuell sida, Sidintervall och Valda sidor.
  Extrahera valda sidor genom att välja önskade sidminiatyrer i panelen Sidor innan du öppnar dialogrutan.

 3. Du kan välja Ta bort efter extrahering om du inte behöver de extraherade sidorna i det ursprungliga dokumentet längre (de tas bort från dokumentet).

Obs!

Det kan hända att det inte går att extrahera sidor från en skyddad PDF-fil. Öppna Dokument-menyn > Dokumentegenskaper > Säkerhet för att visa säkerhetsinställningarna för ett dokument.

Du kan också extrahera sidor från Dokument > Dela dokument. Här väljer du vilka sidor som ska extraheras, antingen som sidintervall eller genom textsökning, utifrån bokmärken eller en viss bokmärkesnivå.

Obs!

Om du infogar sidor i en PDF som redan innehåller löpnumrering, inkluderas inte den nya sidan i numreringen. Om du tar bort sidor stämmer inte löpnumreringen längre. Var försiktig så att du inte tar bort löpnumreringen när du beskär sidor.

Sid- och redigeringsfunktioner är också tillgängliga via Dokumentsammanställning från Visa-menyn. På Sidpanelen visas sidorna som miniatyrer, men i Dokumentsammanställning visas sidorna som riktiga sidor i mindre storlek, vilket ger fler redigeringsmöjligheter.

Sidåtgärder