Sidhuvud och sidfot

Du kan lägga till textinformation som ska visas högst upp eller längst ner på PDF-sidorna i en eller flera PDF-filer. Texten högst upp blir ett sidhuvud och texten längst ner en sidfot. Du kan välja att höger- eller vänsterjustera texten eller att centrera den. Dessutom går det att ställa in teckensnitt, teckenstorlek, format och färg. Det går att lägga till ett sidintervall där sidhuvudet eller sidfoten inte ska visas. Texten kan vara användardefinierad eller fördefinierad. Detta gäller till exempel sidnummer, datum, författare, titel o.s.v.

Så här lägger du till sidhuvud och/eller sidfot:

och välj sedan Lägg till, Uppdatera eller Ta bort sidhuvud och/eller sidfot i listan:

  • Lägg till sidhuvud och sidfot: Välj utseende, innehåll och sidintervall för sidhuvudet och/eller sidfoten i dialogrutan Lägg till sidhuvud och sidfot. Infoga makron som Datum och Sidnummer eller dokumentspecifik information som Författare, Skapad den o.s.v. för att fylla i de olika fälten i sidhuvud och sidfot. Följ operationerna steg för steg i förhandsgranskningsområdet för att kontrollera att det finns tillräckligt med plats på alla sidor till sidhuvudet/sidfoten. Ändra marginalinställningarna om så behövs. Klicka på Skapa i området Scheman om du vill spara de aktuella inställningarna och återanvända dem senare. Klicka på OK om du vill tillämpa inställningarna på den aktuella PDF-filen eller på Använd på flera sidor om du vill lägga till fler PDF-filer där sidhuvudet/sidfoten ska användas.

  • Uppdatera sidhuvud och sidfot: Välj det här alternativet i PDF Professional om du vill placera de aktuella värdena (t.ex. datum och klockslag) i olika fält i sidhuvudet eller sidfoten eller efter att du har gjort ändringar i dokumentet – t.ex. infogat , extraherat eller ersatt sidor. Ändra de aktuella inställningarna i sidhuvudet och/eller sidfoten från dialogrutan Lägg till sidhuvud och sidfot. Spara de nya inställningarna under ett nytt namn genom att klicka på Skapa. Den här typen av uppdateringar berör bara det aktuella dokumentet.

  • Ta bort sidhuvud och sidfot: När du har bekräftat åtgärden tas sidhuvud och sidfot bort från dokumentet.

Obs!

Om du vill spara inställningarna i ett schema och återanvända dem senare måste du klicka på Skapa innan du klickar på OK eller Använd på flera sidor.

Det är inte säkert att det går att identifiera och hantera sidhuvuden och sidfötter som har skapats i andra program än PDF Professional.

Sidhuvudet och sidfoten är objekt i textformat, vilket innebär att de helt eller delvis kan användas som attribut vid operationer som Sök, Jämför, Dela o.s.v.

I PDF Professional Enterprise kan du även lägga till löpnumrering genom en operation i Lägg till sidhuvud och sidfot, om den sparas i ett schema. Om du öppnar dialogrutan med hjälp av ett löpnumreringskommando blir Löpnummer automatiskt standardmakro. Det går också att uppdatera sidhuvud/sidfot med löpnummer enligt beskrivningen ovan, men du kan inte ta bort det.

 

Sidhuvud och sidfot