Innehållsförteckningen

Du kan skapa en innehållsförteckning i PDF-filen utifrån bokmärken och deras inbördes hierarki. Bokmärkena konverteras till en innehållsförteckning med sidnummer och länkar. I PDF-filen fungerar bokmärkena som en innehållsförteckning och funktionen kommer väl till pass när PDF-filen skrivs ut.

Innehållsförteckningen kan

Så här skapar du en innehållsförteckning:

 1. Öppna en PDF-fil och skapa bokmärken av de rubriker som du vill ha med i innehållsförteckningen.

 2. Skapa en bokmärkeshierarki.

 3. Skapa en innehållsförteckning.

Så här skapar du bokmärken av rubriker:

 1. Klicka på verktyget PDF Converter selecttext Innehållsförteckningen (Markera text).
   

 2. Välj den rubrik som du vill ha med i innehållsförteckningen och klicka på Ctrl + B eller markera rubriken, högerklicka och välj Lägg till bokmärke på snabbmenyn. Rubriken visas i panelen Bokmärken. Tryck på Retur.

 1. Placera markören på det nya bokmärket, högerklicka och välj Ange mål eller markera ett bokmärke och klicka på verktyget PDF Converter set destination Innehållsförteckningen Ange mål.
   

 2. Klicka på OK i dialogrutan med varningsmeddelandet. Nu är bokmärket länkat till den valda platsen.
   

 3. Upprepa steg 2 till 5 tills alla rubriker som ska vara med i innehållsförteckningen visas i panelen Bokmärken.

Så här skapar du en bokmärkeshierarki:

 1. Välj ett bokmärke i panelen Bokmärken och dra det till en ny position. En streckad linje visar var bokmärket kommer att placeras. Om du vill flytta ner ett bokmärke i hierarkin drar du det åt höger och om du vill flytta upp ett bokmärke i hierarkin drar du det åt vänster.

 2. Släpp upp knappen när bokmärket kommer på rätt nivå i hierarkin.

Så här skapar du en innehållsförteckning:

 1. Öppna Alternativ-menyn på panelen Bokmärken och välj Skapa innehållsförteckning.
  Dialogrutan Inställningar för innehållsförteckning visas.
   

 2. Välj visningsnivå på fliken Innehåll i dialogrutan. Välj om sidnumren ska visas och om de i så fall ska vara högerjusterade . Välj också symbollinje. Välj ett fördefinierat eller anpassat utseende på innehållsförteckningen i listan Format. Om du vill definiera ett nytt utseende väljer du Anpassat och klickar på Redigera. Gör önskade inställningar i dialogrutan Stil och spara dem under ett namn som du anger i dialogrutan Spara som format. Det nya formatet läggs till i formatlistan.

 3. På fliken Innehållssida i dialogrutan klickar du på Utseende för att ändra och formatera om en titel i innehållsförteckningen om så behövs. Här kan du definiera pappersstorleken och riktningen för innehållsförteckningen samt dess placering i dokumentet. Mer information finns i avsnittet Inställningar för innehållsförteckning.

 4. Klicka på OK.
  Innehållsförteckningen visas.

Innehållsförteckningen