Ta bort innehållsförteckningen

Så här tar du bort en innehållsförteckning:

 1. På panelen Bokmärken klickar du på Alternativ och väljer Ta bort innehållsförteckning från menyn.

 2. Klicka på Ja i den dialogruta som visas och bekräfta att du vill ta bort innehållsförteckningen.

  Alla innehållsförteckningssidor tas bort i PDF-filen.

Alternativt:

 1. Välj Sidor i Navigeringspanelen för att visa Sidpanelen.
   

 2. Högerklicka på miniatyren av innehållsförteckningen och klicka på Ta bort eller

  markera miniatyren och välj Ta bort under Alternativ.

  Dialogrutan Ta bort sidor visas. Kontrollera att du har valt Markerade och klicka på OK.
   

 3. Klicka på Ja i den dialogruta som visas och bekräfta att du vill ta bort innehållsförteckningen.

 

Ta bort innehållsförteckningen