Skriva ut dokument

Välj en fysisk skrivare.

PDF Professional förlitar sig inte på teckensnitt som redan finns i skrivaren eller skrivarminnet, inte heller på versioner av skrivardrivrutinen. Generellt sett kan man säga att om du kan visa PDF-filen på skärmen bör du även kunna skriva ut den utan problem. Välj Arkiv > Skriv ut eller klicka på Skriv ut i verktygsfältet Arkiv för att öppna dialogrutan Skriv ut.
 

Skrivare

Namn: Välj skrivare i listan eller klicka på Egenskaper för att välja skrivarspecifika alternativ. Skrivartypen och aktuell status visas för kännedom.

 

Utskriftsinnehåll: Du kan skriva ut dokument och kommentarer, endast dokument eller endast formulärfält.

 

Utskriftsintervall

Intervall: Ange vilka sidor som ska skrivas ut: alla sidor, aktuell sida, aktuell vy eller sidintervall.

Deluppsättning: Om du väljer ett intervall med flera sidor, välj alla sidor, udda sidor eller jämna sidor.

Omvänd ordning: Skriv ut sidorna i omvänd ordning.
 

Förhandsgranska

I förhandsgranskningsområdet visas pappersstorleken och hur PDF-sidorna kommer att skrivas ut.
 

Utskriftsalternativ

Kopior: Anger hur många kopior som behövs.

Sorter: Delar upp kopior i olika dokument.

Zoom: Välj hur PDF-sidorna ska skalas på papperet:

  • Inga: Skala inte sidan.

  • Anpassa till papper: Skalar sidorna så att de passar till det papper som ligger i skrivaren. Du kan normalt välja mellan olika pappersstorlekar i dialogrutan Utskriftsegenskaper.

  • Förminska stora sidor: Förminska stora sidor så att de passar på papperet.

  • Välj papper efter storlek på PDF-sidan: Välj pappersmagasin utifrån sidans storlek – den här funktionen är beroende av skrivarmodellen.

  • Dela upp sidor på flera ark: Skriv ut för stora sidor på flera papper.

  • Flera sidor per ark: Skriv ut flera sidor på ett papper. Du kan välja hur många sidor som ska kombineras.

Rotera automatiskt och centrera: Rotera och centrera sidan baserat på pappersstorlek och layout.

Ta bort marginaler: Skriv ut dokumentet utan marginaler.
 

Fler alternativ

Skriv ut som bild: Välj det här alternativet om du vill spara PDF-sidorna som bilder, t.ex. för att flytta dem till en skrivare på annan plats.

Skriv till fil: Välj detta alternativ om du vill spara PDF-sidorna som en fil. Namnge filen i dialogrutan Skriv till fil.

Skriva ut dokument