Inställningar för utskjutningsalternativ

Registreringsmarkörer gör att sidorna justeras korrekt vid utskrift. Beskärningsmarkörer visar var sidorna ska delas.
 

Så här lägger du till utskriftsmarkörer

 1. Gå till Arkiv > Utskjutning eller klicka på PDF Converter imposition Inställningar för utskjutningsalternativ i verktygsfältet Avancerat.

 2. Klicka på fliken Alternativ.

 3. Välj Beskärningsmarkörer för att lägga till sådana i utskjutningsfilen och välj något av följande:

 • Innermarkörer: Lägg till beskärningsmarkörer i tomrummet intill sidryggen.

 • Stil – beskäringsmarkörer: Välj enkel eller dubbel.

 1. Kryssa för alternativet Registreringsmarkörer för att lägga till sådana i filen och väj en stil.

 2. Kryssa för alternativet Beskrivning om du vill lägga till kommentarer (t.ex. Falsning 1, Ark 1) i marginalen vid utskrift.

Så här anger du sekvenser för dubbelsidig utskrift

 1. Välj ett alternativ:

  • Fram- och baksidor: Skriv först ut framsidan och sedan baksidan av ett medium innan du går vidare till nästa medium.

  • Först alla framsidor, sedan alla baksidor: Skriv ut framsidorna hos alla medium och sedan baksidorna i samma ordning.

  • Framsidorna först, därefter baksidorna i omvänd ordning: Skriv ut framsidorna hos alla medium och sedan baksidorna i omvänd ordning.

 1. Välj alternativet Vänd baksidor för att rotera mediet 180 grader innan baksidorna skrivs ut.

 

 

 

Inställningar för utskjutningsalternativ