Inställningar för utskjutningslayout

Så här skapar du en layout för det aktuella PDF-dokumentet

 1. Gå till Arkiv > Utskjutning eller klicka på PDF Converter imposition Inställningar för utskjutningslayout i verktygsfältet Avancerat.

 2. På fliken Layout väljer du något av följande alternativ:

  • Tvåsidig broschyr: Två sidor intill varandra på ett ark.

  • Fyrsidig broschyr: Två sidor intill varandra och under dem ytterligare två intill varandra liggande sidor per ark.

  • Åttasidig broschyr: Fyra sidor intill varandra och under dem ytterligare fyra intill varandra liggande sidor per ark.

Obs! I layoutformatet Broschyr sker alltid utskriften på båda sidor av arket.

  • Skurna ark: Det här alternativet gör att användarna kan ställa in önskat antal sidor på ark och hur de ska inordnas genom att välja spalter och rader. Stapla de utskrivna arken ovanpå varandra och skär dem till nya staplar. Sedan radar du upp de nya staplarna från vänster till höger och binder varje stapel som en broschyr.

  • Löpande: De ursprungliga PDF-sidorna inordnas efter sidnummer.

  • Upprepning: Varje sida i PDF-filen skrivs ut på ett eget ark. Ställ in antalet önskade kopior genom att ange värden för spalter och rader.

Så här ställer du in bindningsmarginalen

 1. Välj en enhet (punkter, tum eller millimeter) för alla bindningsmarginaler.

 2. Ställ in värden för bindningsmarginalerna:

  • Lodrät: Avståndet mellan intilliggande sidor.

  • Vågrät: Avståndet mellan raderna på sidan. Det här alternativet är inte tillgängligt för tvåsidiga broschyrer.

  • Uppslag: Avståndet mellan den andra och tredje sidan i åttasidiga broschyrer.

  • Krypning: Justera de inre uppslagen för att bibehålla en konstant yttre marginal när en instickshäftad broschyr beskärs för att motverka krypning. Krypningsvärdet beror på marginalernas storlek, antalet sidor och tryckmediets tjocklek.

Så här anger du bindningstyp för broschyrer

 

Välj en bindningstyp

 • Instickshäftning: Häfta det utskrivna materialet i sidryggen under vikningen.

 • Limhäftning: Dela upp materialet i staplar, häfta varje stapel med instickningshäftning och limma sedan ihop staplarna till en broschyr. Ange antalet staplar i fältet Sidor per falsning.

Så här fastställer du tryckordningen

 1. Välj tryckordning:

  • Arktryck: Tryck ena sidan med en tryckplåt, vänd sedan på mediet och tryck andra sidan med en annan plåt med samma griparkant men motsatt sidoledare. Det här gäller fyrsidiga och åttasidiga broschyrer.

  • Omslagstryck: Tryck på en sida. Vänd den sedan från vänster till höger och tryck på den andra sidan med samma griparkant och samma plåtar för båda sidor. Gäller endast åttasidiga broschyrer.

  • Stjälparkstryck: Tryck på ena sidan av arket. Vänd det sedan från gripkant till rygg och tryck på den andra sidan med samma plåt. Det här gäller fyrsidiga och åttasidiga broschyrer.

 1. När du väljer en annan layout än broschyrer kan du markera/avmarkera Dubbelsidig för att ange om du vill trycka även på baksidan.

Se Utskjutning – Exempellayouter för vidare information.

 

 

 

Inställningar för utskjutningslayout