Inställningar för utskjutningsmedier

Så här anger du mediestorlek

  1. Gå till Arkiv > Utskjutning eller klicka på PDF Converter imposition Inställningar för utskjutningsmedier i verktygsfältet Avancerat.

  2. Klicka på fliken Medium.

  3. Kryssa för Anpassa mediestorlek automatiskt om du vill skriva ut utskjutningsfilen på ett medium som passar sidstorleken optimalt. Markera Anpassa efter mediestorlek om du vill skriva ut på ett medium som du anger enligt följande:

  • Välj ett standardmedium (A0 till A4, B4, B5, Executive, Ledger, Legal, Letter, Screen, Tabloid) eller ett anpassat medium, om sådana finns. Anpassade medier kan redigeras eller tas bort.

  • Klicka på Lägg till för att välja och lägga till ett anpassat medium. I dialogrutan Anpassad mediestorlek namnger du mediet och definierar bredd och höjd. Klicka på OK för att lägga till det anpassade mediet i medielistan.

  1. Markera Rotera automatiskt om du vill tillåta rotation av sidorna i utskjutningsfilen om de då passar bättre in i vald storlek.

Så här placerar du sidinnehållet i ett medium

  1. Gå till fliken Medium och markera kryssrutan Anpassa efter mediestorlek och välj medium.

  2. I gruppen Marginal anger du marginaler (vänster, höger, topp- och bottenmargimal) till mediet (anpassa sidans kant efter mediearkets kant) vid utskrift.

  3. Välj vågrät och lodrät skalning till sidinnehållet.

  4. Klicka på fliken Alternativ och välj Skala stora sidor för att se till att alla sidor i den ursprungliga PDF-filen har samma storlek på mediearket. Om det finns flera storlekar på sidorna i den ursprungliga PDF-filen anpassas de alla efter den första sidan vid utskrift.

Inställningar för utskjutningsmedier