Utskjutning – exempellayouter

Anta att du har en PDF-fil på 16 sidor som du vill skriva ut med åtta sidor på varje sida av ett ark. I exemplen visas hur resultatet blir vid olika inställningar.

 

Åttasidig broschyr, Instickshäftning, Arktryck, Fram- och baksida samt Vänd inte baksidor:

PDF Converter imposition layout1 Utskjutning – exempellayouter

 

Åttasidig broschyr; Limhäftning; Omslagstryck; Först alla framsidor, sedan alla baksidor; Vänd inte baksidor:

PDF Converter imposition layout2 Utskjutning – exempellayouter

 

Åttasidig broschyr, Limhäftning, Stjälparkstryck, Fram- och baksida samt Vänd baksidor:

PDF Converter imposition layout3 Utskjutning – exempellayouter

 

Skurna ark; Dubbelsidig; Framsidorna först, därefter baksidorna i omvänd ordning; Vänd baksidor:

PDF Converter imposition layout4 Utskjutning – exempellayouter

 

Löpande; Dubbelsidig; Framsidorna först, därefter baksidorna i omvänd ordning; Vänd inte baksidor:

PDF Converter imposition layout5 Utskjutning – exempellayouter

 

Upprepning:

PDF Converter imposition steprep 4x2 Utskjutning – exempellayouter

Utskjutning – exempellayouter