Utskjutning

Vid utskjutning förbereds PDF-filen för utskrift i DTP-stil. Dialogrutan Utskjutning öppnas via Arkiv-menyn och innehåller tre flikar:

 • Layout: Här anges sidornas inordning och layout på utskriftsarken, utskriftsordningen och bindningsmetoden.

 • Medium: Här anges storleken på arken, skalning och marginaler.

 • Alternativ: Här anges beskärningsmarkörer, justering och alternativ för dubbelsidig utskrift.

Inställningarna för utskjutning kan sparas och tillämpas igen.
 

Så här importerar du utskjutningsinställningar för det aktiva PDF-dokumentet

 1. Gå till Arkiv > Utskjutning eller klicka på PDF Converter imposition Utskjutning i verktygsfältet Avancerat för att öppna dialogrutan Utskjutning.

 2. Klicka på Ladda inställningar för att öppna dialogrutan med samma namn.

 3. Välj en fil för utskjutningsdata (ini-format) och klicka på Öppna.

 4. Använd importerade inställningar eller redigera dem för att skapa en ny utskjutningsfil.

Så här skapar du en ny utskjutningsfil för det aktiva PDF-dokumentet

 1. Gå till Arkiv > Utskjutning eller klicka på PDF Converter imposition Utskjutning i verktygsfältet Avancerat för att öppna dialogrutan Utskjutning.

 2. Gör de inställningar som krävs på flikarna Layout, Medium och Alternativ. Se även Layoutexempel.

 3. Klicka på OK för att visa utskjutningsfilen som skapades. I dialogrutan Utskjutning sparas alla inställningar från de senaste omgångarna så att du kan kontrollera resultatet och finjustera det steg för steg utan att behöva spara olika alternativ under arbetets gång.

Du återställer inställningarna från föregående utskjutningsomgång genom att klicka på Avbryt. De ändringar du har gjort i den aktuella omgången går då förlorade och du lämnar utskjutningsläget.
 

Utskjutningsfiler skapas som temporära filer med namnet ”Ny utskjutning_#”, där # är ett automatiskt stigande heltal som återställs till 0 när PDF Professional startas.
 

Så här exporterar du de aktuella utskjutningsinställningarna

 1. I dialogrutan Utskjutning klickar du på Spara inställningar för att öppna navigeringsrutan med samma namn.

 2. Ange filnamnet och sökvägen och klicka på Spara.

Obs!

I utskjutningsfiler som skapas från PDF-dokument ignoreras kommentarer.

 

 

Utskjutning