Verktygsfältet Dokumentsammanställning

 

PDF Converter tb document assembly Verktygsfältet Dokumentsammanställning

 

1. Infoga sida/sidor

2. Ersätt sida/sidor

3. Extrahera sida/sidor

4. Ta bort sida/sidor

5. Delar upp fil

6. Sidhuvuds- och sidfotsfunktioner

7. Numrera om sidor

8. Sammansättning av sidor

 

Knappen Sammansättning av sidor är ny. Den gör att du inte behöver öppna flera programinstanser för att infoga sidor från en uppsättning med dokument. Varje dokument visas som en sidminiatyr på en egen flik. Det gör att du kan visa dokumenten, välja önskade sidor och sedan dra och släppa dem i måldokumentet. Sammansättning av sidor stöder en rad format och det sker en konvertering till PDF om det behövs.

 

 

Det här verktygsfältet visas när du arbetar i vyn Dokumentsammanställning. Det försvinner när du går över till en annan vy. Om verktygsfältet är fullt visas kanske inte knapparna längst till höger. Dra i så fall verktygsfältet till arbetsområdet för att visa dem.

 

Visa detaljerade beskrivningar av dessa och andra funktioner för dokumentsammanställning i hjälpavsnittet Dokumentsammanställning.

Verktygsfältet Dokumentsammanställning