Centrera formulärfält

Så här centrerar du formulärfält

  1. Välj Formulär > [önskat verktyg] eller välj det formulärverktyg som användes för att skapa formulärfältet i verktygsfältet Formulär.

  2. Markera det formulärfält som du vill centrera eller tryck på Skift för att markera mer än ett.

  3. Högerklicka och välj ett kommando från menyn Centrera. Om du väljer Lodrätt placeras fälten mitt på sidan mellan höger- och vänstermarginalen. Om du väljer Vågrätt placeras de mitt emellan sidans övre och undre kant. Om du väljer Båda så placeras de mitt på sidan.

Obs!

Du bör inte redigera formulärkontroller eller köra FormTyper på formulär med aktiva formulärelement (XFA).

 

 

Centrera formulärfält