Flytta formulärfält

Du kan flytta formulärfält i en PDF-fil genom att dra och släppa, använda knappar på tangentbordet eller med hjälp av kommandona Klipp ut och Klistra in.

  • Om du vill flytta ett formulärfält börjar du med att dra det till ungefär rätt plats. För att undvika att fältet flyttar sig uppåt eller nedåt börjar du dra och trycker sedan på Skift. Placera formulärfältet exakt på rätt plats med piltangenterna.

  • Om du vill flytta eller kopiera ett formulärfält till mitten på sidan markerar du det, öppnar Redigera-menyn > Klipp ut eller Redigera-menyn > Kopiera, går till önskad sida och öppnar Redigera-menyn > Klistra in.

Inklistrade fält placeras mitt på sidan. Om du klistrar in ytterligare fält placeras de nedanför och till höger om det första fältet.

 

Obs!

Du bör inte redigera formulärkontroller eller köra FormTyper på formulär med aktiva formulärelement (XFA).

 

Flytta formulärfält