Förbereda formulär för distribution

Ändra och distribuera aktiva PDF-formulär

 1. Öppna PDF-formuläret i PDF Professional.

 2. Använd verktyget PDF Converter touchuptext Förbereda formulär för distribution (Retuschera text) för att ändra statisk text eller teckensnitt.

 3. Använd verktyget PDF Converter selecttext Förbereda formulär för distribution (Markera text) för att lägga till markeringar eller understrykningar.

 4. Använd verktyget PDF Converter touchupobject Förbereda formulär för distribution (Retuschera objekt) för att ändra en logotyp eller bild i formuläret.

 5. Använd verktyget PDF Converter textbox Förbereda formulär för distribution (Textruta) om du vill lägga till ny statisk text i formuläret.

 6. Lägg till kommentarer eller anmärkningar om du vill att dina kollegor ska granska formuläret innan det distribueras.

 7. Välj formulärkontroller om du vill flytta, ändra storlek på eller radera dem.

 8. Lägg till formulärkontroller efter behov.

 9. Slutför granskningen av formuläret och ta sedan bort alla kommentarer eller anmärkningar som inte ska finnas med i slutversionen av formuläret.

 10. Spara och distribuera formuläret enligt nedanstående beskrivning.

Gör något av följande för att ta fram ett statiskt PDF-formulär i PDF Professional

 • Läs in ett pappersformulär till PDF och öppna det.

 • Läs in ett pappersformulär till en bildfil. Använd PDF Create för att konvertera det till PDF.

 • Utforma ett formulär i ett annat program. Spara det som PDF eller använd PDF Create för att skapa en PDF-fil.

 • Öppna ett nedladdat eller mottaget statiskt PDF-formulär.

 • Ladda ner eller ta emot ett formulär i ett annat format. Använd PDF Create för att konvertera det till PDF.

Så här aktiverar du det statiska PDF-formuläret

 1. Kör FormTyper på formuläret så att formulärelementen identifieras automatiskt.

 2. Granska de aktiverade kontrollerna.

 3. Flytta eller ändra storlek på dessa kontroller efter behov.

 4. Lägg till eller ta bort kontroller efter behov.

 5. Ändra den statiska texten i formuläret med verktyget PDF Converter touchuptext Förbereda formulär för distribution (Retuschera text) eller PDF Converter selecttext Förbereda formulär för distribution (Markera text).

 6. Använd kommentarverktygen om du behöver diskutera innehållet i formuläret med andra.

Alternativt kan du klicka på PDF Converter new blankpdf Förbereda formulär för distribution (Tom PDF) och sätta ihop ett eget formulär manuellt med kryssrutor, alternativknappar, textfält och signaturfält samt lägga till statisk text och bilder.
 

Så här distribuerar du det icke ifyllda aktiva PDF-formuläret som du har skapat

 1. Spara PDF-formuläret.

 2. Använd vid behov ett annat program för att länka fälten i det till en databas.

 3. Lägg upp formuläret på en webbplats eller distribuera det via e-post.

Så här skapar och distribuerar du ett icke ifyllt aktivt Word-formulär

 1. Ta fram, läs in eller skapa ett statiskt PDF-formulär.

 2. Öppna det i PDF Professional.

 3. Konvertera det till Word med hjälp av PDF Converter i formulärläge (formulärkontrollerna aktiveras).

 4. Redigera formuläret efter behov i Microsoft Word.

 5. Använd vid behov andra program för att länka fälten i det till en databas.

 6. Lägg upp formuläret på en webbplats eller distribuera det via e-post.

Obs!

Du bör inte redigera formulärkontroller eller köra FormTyper på formulär med aktiva formulärelement (XFA).

 

Förbereda formulär för distribution