Fördela formulärfält

Så här fördelar du formulärfält

  1. Välj Formulär > [önskat verktyg] eller välj det formulärverktyg som användes för att skapa formulärfältet i verktygsfältet Formulär.

  2. Tryck på Skift-tangenten och välj minst tre formulärfält som du vill fördela.

  3. Högerklicka och välj ett kommando från menyn Fördela. Med alternativet Lodrätt fördelas de mittersta formulärfälten jämnt mellan det översta och understa formuläret i urvalet. Alternativet vågrätt fördelar dem jämnt mellan formulärfälten längst till höger och vänster i urvalet.

Obs!

Du bör inte redigera formulärkontroller eller köra FormTyper på formulär med aktiva formulärelement (XFA).

 

 

Fördela formulärfält