Formulärkontroller

Följande element kan finnas i PDF-formulär:

 

Kryssruta

Innehåller ett eller flera alternativ som kan väljas eller avmarkeras.

Alternativknappar

Innehåller en grupp alternativ där du endast kan välja ett av dem. När alternativknappar läggs till måste alla knapparna i gruppen ha samma kontrollnamn.

Textfält

Här fyller du i text såsom namn, adress, datum, tid, telefonnummer, valuta och postnummer. Ett formulär som tas emot kan ha ett förinställt format och den ifyllda informationen måste följa reglerna för det formatet. När du skapar ett formulär kan du ange format och egenskaper: Se Skapa och redigera formulärfält.

Fält för digital signatur

Här kan du lägga till en digital signatur till PDF-formuläret för att intyga att det inte har ändrats sedan signaturen skrevs in.

Knapp

Den här är kopplad till en funktion såsom Överst på sidan eller Skicka.

Listruta

Här kan man välja i en lista över textalternativ.

Kombinationsruta typ 1

Här kan man välja i en lista över textalternativ eller skriva in valfritt svar.

Kombinationsruta typ 2

Används som en speciell sorts textfält. Ange parametrar för kombinationsruta typ 2 under Alternativ för textfält.

 

Tabellen nedan visar vilka formulärkontroller som finns för olika procedurer.

 

 

Ikon

Kontroll

Importera ett aktivt PDF-formulär

Aktivera ett PDF-formulär med FormTyper

Manuell formulärdesign

PDF Converter form checkbox Formulärkontroller

Kryssruta

JA

JA

JA

PDF Converter form radiobutton Formulärkontroller

Alternativknapp

JA

JA

JA

PDF Converter form textfield Formulärkontroller

Textfält

JA

JA

JA

PDF Converter form signaturefield Formulärkontroller

Signaturfält

JA

JA

PDF Converter form button Formulärkontroller

Knapp

JA

JA

PDF Converter form listbox Formulärkontroller

Listruta

JA

JA

PDF Converter form combobox Formulärkontroller

Kombinationsruta typ 1

JA

JA

PDF Converter form comb Formulärkontroller

Kombinationsruta typ 2

JA

JA

JA

 

Se Skapa och redigera formulärfält för hur du manuellt infogar formulärkontroller på en sida, anger egenskaper, ändrar storlek, flyttar och justerar kontroller och ställer in tabbordningen.

 

Obs!

Du bör inte redigera formulärkontroller eller köra FormTyper på formulär med aktiva formulärelement (XFA).

 

Se även: Formulärinställningar och panelen Formulärkontroller.

 

Mer information om hur formulärkontroller påverkas när ett dokument sammanfogas finns i Sammanfoga dokument. Du kan även använda Dokumentgranskning för att ta bort formulärfält och åtgärder.

 

Formulärkontroller