Fylla i formulär

Det finns två typer av PDF-formulär: statiska och aktiva. Statiska formulär ser ut som formulär men kan inte fyllas i. Det kan hända att sådana formulär ingår i ett längre PDF-dokument. Aktiva formulär har kontroller som användare kan välja (t.ex. Ja och Nej). De kan också välja från längre uppsättningar alternativ eller själva skriva in text. Klicka på Formulärkontroller för att visa en lista över formulärelement i programmet.

Klicka på PDF Converter button highlight fields Fylla i formulär (Färgmarkera fält) för att enklare hitta alla fält i ett formulär. Du kan ändra markeringsfärgen för vanliga och obligatoriska formulärfält i Redigera > Inställningar > Formulär.
 

Så här fyller du i aktiva PDF-formulär

 1. Öppna formuläret i PDF Converter Professional. Alla formulärkontroller är då aktiva.

 2. Kontrollera att kontrollerna stämmer. Redigera dem endast vid behov.

 3. Klicka på PDF Converter hand Fylla i formulär (handen).

 4. Gå igenom formulärelementen, välj önskade alternativ och skriv in text.

 5. Spara det ifyllda formuläret, klicka på Skicka (om en sådan knapp finns) eller skicka om formuläret elektroniskt.

Öppna Redigera-menyn > Inställningar > Formulär för att välja objekt som kan vara till nytta vid ifyllning av formulär. Aktivera Beräkna fältvärden automatiskt så att eventuella beräkningar som har definierats i formuläret uppdateras i PDF Professional. Aktivera funktionen Fyll i automatiskt så går det snabbare att fylla i rutorna. Aktivera Visa fokusrektangel så att du alltid vet vilken kontroll som för närvarande är aktuell. Navigeringen underlättas om du väljer att visa svävande text och väljer olika markeringsfärger till vanliga fält respektive obligatoriska formulärfält.
 

Så här aktiverar du och fyller i statiska formulär som du har tagit emot

 1. Läs in eller öppna formuläret och konvertera vid behov till PDF-format.

 2. Kör FormTyper för att identifiera och aktivera kontrollerna.

 3. Redigera vid behov formuläret genom att flytta, lägga till eller ta bort fält.

 4. Klicka på handen och fyll sedan i formuläret.

 5. Gör något av följande för att skicka om formuläret:

  • Skicka det ifyllda formuläret i PDF-format.

  • Skriv ut formuläret (inklusive innehållet) och skicka det.

  • Skriv endast ut svaren på det tomma ursprungsformuläret och skicka det.

Som alternativ kan du konvertera ett statiskt PDF-formulär till ett aktivt Word-formulär med hjälp av formulärläget i PDF Converter. Redigera och fyll i formuläret i Microsoft Word och skicka det – elektroniskt eller i pappersformat.

 

Så här fyller du i aktiva XFA-formulär

I PDF Professional kan du öppna PDF-formulär med XFA-komponenter, fylla i och spara dem.

 

XFA-kontrollerna gör det möjligt att på ett säkert sätt inhämta, presentera, flytta, bearbeta, skriva ut och spara information i elektroniska formulär. XFA (XML Forms Architecture) är en uppsättning XML-specifikationer som underlättar bearbetningen av webbformulär genom att tillhandahålla aktiv märkning och tack vare att alla instanser av en XFA-formulärmall bibehåller originalets specifikationer för datainhämtning och rendering samt dess ändringsregler. XFA är kompatibelt med andra system och kan anpassas efter teknik- och standardförändringar.

Obs!

Du bör inte redigera formulärkontroller eller köra FormTyper på formulär med aktiva formulärelement (XFA).

 

Fylla i formulär