Importera och exportera formulärdata

 

Data som anges i ett formulär kan sparas (utan att själva formulärfälten också behöver sparas) och användas upprepade gånger för att fylla i andra formulär. Denna funktion gör att det går snabbare att fylla i formulär, eftersom uppgifter som är identiska för ett antal olika formulär kan fyllas i automatiskt. I denna process exporteras data från ifyllda formulär och sparas i särskilda filtyper. Dessa filer importeras därefter till de tomma formulären, som fylls i med uppgifterna.

 

Så här exporterar du formulärdata

  1. Öppna ett ifyllt formulär.

  2. Välj Formulär > Exportera data från formulär.

  3. I dialogrutan Exportera formulärdata som anger du namnet på fdf- eller xfdf-filen.

  4. Klicka på Spara. Data lagras på angiven plats och i valt filformat.

Så här importerar du formulärdata

  1. Öppna ett tomt formulär.

  2. Välj Formulär > Importera data till formulär.

  3. I dialogrutan Välj en fil med formulärdata letar du på fdf- eller xfdf-filen som innehåller de data du vill importera till det öppna formuläret.

  4. Klicka på Öppna. Under förutsättning att fdf- eller xfdf-filen innehåller beskrivningar av formulärkontroller och data som lämpar sig för det aktuella formuläret infogas data i de relevanta fälten.

Obs!

Många PDF-redigerare har stöd för filformaten fdf och xfdf. De lagrar inte bara formulärdata, utan även information om antalet och de olika typerna av kontroller i formuläret.

 

Importera och exportera formulärdata