Justera formulärfält

Så här justerar du formulärfält

  1. Välj Formulär > [önskat verktyg] eller välj det formulärverktyg som användes för att skapa formulärfältet i verktygsfältet Formulär.

  2. Tryck på Skift och välj minst två formulärfält som du vill justera.

  3. Högerklicka på det fält som inte ska ändras och välj ett kommando från menyn Justera. Du kan justera efter över-, neder-, höger- eller vänsterkanten på det utvalda fältet. Fälten kan justeras lodrätt eller vågrätt mot den motsvarande axeln i det aktuella fältet.

Obs!

Du bör inte redigera formulärkontroller eller köra FormTyper på formulär med aktiva formulärelement (XFA).

 

Justera formulärfält