Panelen Formulärkontroller (navigeringspanelen)

Använd denna för att enkelt navigera mellan formulärfält eller granska och ändra egenskaperna för enskilda formulärfält.
 

Gör på något av följande sätt för att visa panelen:

  • Välj Formulärkontroller i listan i verktyget Navigeringspanelen PDF Converter navigation Panelen Formulärkontroller eller

  • öppna Visa-menyn, välj Navigeringspanelen och klicka på Formulärkontroller.

I panelen listas alla aktiva fält i formuläret sida för sida. Dubbelklicka på ett fältobjekt i listan för att visa dess egenskaper (attribut, åtgärder med mera) och granska och/eller ändra dem.

I panelen kan du också

  • köra FormTyper genom ett statiskt formulär.

  • välja OCR-språk till det statiska formulär som ska aktiveras.

  • ta bort alla formulärkontroller i det aktuella dokumentet. Var försiktig när du använder denna funktion: du kan inte ångra borttagning av alla formulärkontroller.

  • ange visningsinställningar för panelen.

Varning: Om du kör FormTyper på ett dokument som redan innehåller aktiva formulärfält tas dessa bort.

Obs!

Panelen Formulärkontroller visas automatiskt om du kör FormTyper genom ett statiskt formulär och inte först har markerat alternativet Visa inte panelen automatiskt under Alternativ.

Tips!

Du kan också köra FormTyper från verktygsfältet Formulär genom att klicka på PDF Converter button formtyper Panelen Formulärkontroller.

 

Överföra data mellan formulär

Du kan exportera data från formulär och importera data till formulär från befintliga datafiler.

Formulärdata överförs med fdf- eller xfdf-filer. Du får bästa möjliga resultat om du exporterar/importerar till/från formulär med väldigt likartad eller identisk layout. Se Importera och exportera formulärdata för vidare information.
 

Obs!

Du bör inte redigera formulärkontroller eller köra FormTyper på formulär med aktiva formulärelement (XFA).

 

Panelen Formulärkontroller