PDF-formulär

Du kan utföra följande åtgärder i PDF Converter Professional:

  • Fylla i aktiva PDF-formulär, även sådana som har aktiva formulärelement (XFA)

  • Importera formulärdata till tomma, aktiva formulär och exportera data från ifyllda formulär

  • Förbereda formulär med automatisk identifiering (FormTyper) och redigera formulärkontroller manuellt

Använd produkten för att fylla i aktiva PDF-formulär som innehåller standardelement för PDF-formulär såsom knappar, textfält, kryssrutor, alternativknappar, listor med mera. Beräkningar för formulärfält fungerar även för formulär som innehåller sådana beräkningar.

PDF Converter Professional innehåller allt du behöver för att fylla i, spara och signera PDF-formulär digitalt, men är inte avsett att användas för avancerad formulärdesign. Mer komplexa formulär bör skapas i Microsoft Word eller Corel WordPerfect.
 

FormTyper – göra befintliga PDF-formulär ifyllningsbara

 

Eftersom PDF-formatet är perfekt för att dela dokument elektroniskt är det vanligt att PDF-filer innehåller formulär. Men eftersom det är så komplicerat att skapa ifyllbara PDF-formulär är de flesta PDF-formulären statiska. De ser alltså ut som formulär men saknar elektroniskt ifyllbara formulärfält. I PDF Converter Professional kringgås denna begränsning tack vare FormTyper – en unik teknik som identifierar fält och kryssrutor i statiska PDF-formulär och lägger över de aktuella fälten i formuläret. Med FormTyper sparas formulärets ursprungliga utseende, men osynliga fält läggs över. Det är viktigt att ursprungsutseendet bevaras, i synnerhet för formulär för myndighetsbruk och juridiska handlingar.

Nästan alla formulär kan bearbetas med FormTyper, inklusive pappersformulär som har lästs in som bildbaserade PDF-filer samt formulär skapade i Microsoft Word eller Corel WordPerfect som har sparats i PDF-format (med hjälp av PDF Create eller andra program för PDF-framställning).
 

Lägga till formulärelement manuellt
 

Med hjälp av PDF Converter Professional kan du lägga över text, kryssrutor, alternativknappar och digitala signaturfält i befintliga PDF-filer. Du kan flytta, ändra storlek på och radera dem genom att markera dem när det aktuella formulärelementet är aktivt i Formulärlistan. Exempel: När alternativet Textfält är aktivt ser du alla textfält som har lagts över på det aktuella PDF-formuläret. Klicka för att visa en fullständig lista över tillgängliga formulärelement.
 

Läsa in pappersformulär
 

Använd FormTyper-funktionen för att förvandla pappersformulär till ifyllbara PDF-formulär. Använd valfritt program för inläsning, såsom PaperPort eller OmniPage, tillsammans med en bildläsare för att skapa en inläst PDF-version av formuläret. Öppna PDF-filen i PDF Converter Professional och kör FormTyper.
 

Formulär från ordbehandlings- och DTP-program
 

De flesta formulär skapas i ordbehandlings- eller DTP-program. Om du vill konvertera dem till ifyllbara PDF-formulär sparar du först ursprungsdokumentet (Microsoft Word o.s.v.) som en PDF-fil. Öppna filen i PDF Converter Professional och kör FormTyper.

Se Fylla i formulär och Förbereda formulär för distribution för exempel på typiska scenarion för hantering av formulär.

 

 

PDF-formulär