Skapa och redigera formulärfält

Du kan skapa och redigera formulärfält. Formulärfält kan ritas var som helst på PDF-sidan. Du kan ändra storlek på och radera ett enskilt formulärfält eller flera stycken samtidigt. Uppsättningen av fälttyper finns i Formulärkontroller.

Så här skapar du formulärfält

 1. Öppna Formulär > [önskat verktyg] eller välj ett formulärverktyg i verktygsfältet Formulär.

 2. Dra pilen för att skapa ett formulärfält i önskad storlek.

 3. Dialogrutan för formulärfältsegenskaper visas.

 4. Välj önskade egenskaper och klicka på Stäng.

Så här anger du egenskaper för formulärfält

När du infogar ett formulärfält visas dialogrutan med egenskaper för flera flikar. Om du vill ändra egenskaper senare väljer du formulärverktyget för den fälttyp det gäller och dubbelklickar på kontrollen.

Visa inställningar gäller alla formulärfältstyper: Ange ett fältnamn, en svävande text och attribut för fältvisning. Gör kontrollen synlig eller osynlig, möjlig att skriva ut eller omöjlig att skriva ut, skrivskyddad eller inte skrivskyddad och i vissa fall nödvändig eller inte nödvändig. Ytterligare inställningar beror på fälttypen:

Kryssrutor:

Format för kryssrutor, exportvärden, standardstatus och associerade åtgärder.

Alternativknappar:

Samma som för kryssrutor men även möjligheten att ange att alla knappar med identiska namn och värden bildar en grupp.

Textfält:

Textjustering, standardtext för visning (om en sådan finns) – det här måste följa reglerna för valt format:

 • Ingen begränsning (Ingen)

 • Tal (välj avgränsningsformat, antal decimaler, visningsmetod för negativa tal eller visning med procent och om fältet är för valutor [i så fall vilken valuta och typ av kommatering för avgränsare])

 • Datum eller klockslag (välj format)

 • Särskilda format (postnummer med fem eller nio siffror, telefonnummer eller amerikanska personnummer)

 • Godtycklig mask: Ange ditt eget mönster (se Sökningar med mönster och masker).

 • Anpassad: Ange egna innehållsregler för formulärfält.

För textfält utan begränsning kan du tillåta ett flerradigt fält med eller utan textrullning. Med lösenord kan det verkliga värdet bytas ut mot en uppsättning asterisker.

Du kan ställa in krav för validering av fältinnehåll som läggs till av mottagare och ange regler för automatisk beräkning av värden för valda numeriska fält.

Fält för digital signatur:

Kopplade åtgärder och regler för signering.

Listruta:

Ange listtexter och tillhörande exportvärden och förena åtgärder med utlösare eller valda förändringar.

Kombinationsruta typ 1:

Samma som för listrutor men även med de formatalternativ som finns för textfält. Listruteposter måste följa formatets begränsningar.

 

 Så här ändrar du storlek på formulärfält

 

Välj det eller de formulärfält som du vill ändra storlek på.

 • Ändra storlek på fältet genom att välja det formulärverktyg som användes för att skapa formulärfältet och dra i fältets handtag. Tryck på Skift för att behålla fältets höjd-breddförhållande.

 • Ändra storlek på fältet en bildpunkt i taget genom att trycka på Ctrl + piltangenten eller tio bildpunkter i taget genom att trycka på Ctrl + Skift + piltangenten.

 • Ändra storlek på en grupp formulärfält så att de får samma bredd, höjd eller yta som ett visst formulärfält genom att markera fälten i fråga, högerklicka på det fält som har önskade dimensioner och välja Höjd, Bredd eller Båda under Storlek i snabbmenyn.

Så här raderar du formulärfält

 • Högerklicka i ett fält och välj Redigera > Ta bort i snabbmenyn eller markera ett fält och tryck på Delete.

Klicka på PDF Converter button reset fields Skapa och redigera formulärfält (Återställ fält) för att rensa alla formulärfält.

Så här anger du tabbordning för fälten i ett formulär

 1. Öppna Formulär > Ställ in tabbordning eller klicka på PDF Converter button set tab order Skapa och redigera formulärfält (Ställ in tabbordning) i verktygsfältet Formulär. Fälten sorteras i samma ordning som de har skapats: En siffra visas längst upp till vänster i alla formulärfält för att markera aktuell position.

 2. Så här ändrar du tabbordningen:

  • Välj verktyget Ställ in tabbordning.

  • Dubbelklicka på det fält som du vill ha först.

  • Klicka en gång på övriga fält i önskad ordning.

  • Klicka på handverktyget för att avsluta processen. Om du slutar innan du har klickat på alla fält behåller återstående fält den ordning som visas.

Du kan välja en standardiserad tabbordning. Visa Sidor i PDF Converter navigation Skapa och redigera formulärfält (Navigeringspanelen), högerklicka på en sida och välj Sidegenskaper > Tabbordning.

 

Obs!

Du bör inte redigera formulärkontroller eller köra FormTyper på formulär med aktiva formulärelement (XFA).

 

 

Skapa och redigera formulärfält