Skapa PDF-formulär

I PDF Converter Professional finns formulärverktyg som används för att infoga formulärfält på PDF-sidor. Du kan lägga ut PDF-formulär som du har skapat på en webbsida och sedan ta emot ifyllda formulärdata direkt till en databas.
 

Det finns två enkla sätt att förbereda formulär i PDF Converter Professional:

 • Skapa ett formulär i ett externt program och ta in det i programmet.

 • Starta en ny, tom PDF-fil i PDF Converter Professional och lägg till formulärelementen manuellt.

Skapa formulär i ett annat program

 1. Skapa formulärets layout i ett externt program (som Microsoft Word).

 2. Konvertera filen till PDF med funktionerna i programmet.

 3. Klicka på verktyget PDF Converter formtyper Skapa PDF formulär (FormTyper) i verktygsfältet Formulär eller öppna Formulär > FormTyper om du vill att formulärelement ska identifieras och visas automatiskt.

 4. Använd formulärverktygen om du vill lägga till eller ändra kontroller. Se Formulärkontroller.

 5. Spara PDF-filen när formuläret är klart.

 6. Välj handen PDF Converter hand Skapa PDF formulär om du vill fylla i det nya formuläret.

Obs!

Du kan exportera statiska PDF-formulär från PDF Professional till Microsoft Word i Formulär-läget i PDF Professional. Denna åtgärd aktiverar formulärkontrollerna i Word-formuläret. Undvik dock att exportera aktiva PDF-formulär på det sättet eftersom de aktiva kontrollerna då skrivs över.

Funktionen Auto FormTyper ingår i komponenten PDF Converter i PDF Converter Professional. Om du väljer att inte installera den här komponenten när du installerar programmet kan du inte använda Auto FormTyper.

 

Skapa ett formulär i PDF Converter Professional

 1. Klicka på PDF Converter new blankpdf Skapa PDF formulär (Tom PDF) i huvudverktygsfältet, öppna Arkiv-menyn > Ny PDF > Tom PDF eller tryck på Ctrl + N.

 2. Rita formulärelement på sidan med formulärverktygen.

 3. Lägg till statisk text med textrutorna.

 4. Spara PDF-filen när formuläret är klart.

 5. Välj handen om du vill fylla i det nya formuläret.

Obs!

Du bör inte redigera formulärkontroller eller köra FormTyper på formulär med aktiva formulärelement (XFA).

 

Skapa PDF-formulär