Anmärkning

Klicka på PDF Converter note Anmärkning (Anmärkning) i verktygsfältet Kommentar, klicka på den plats där anmärkningen ska placeras och skriv in kommentaren. Författarens namn infogas automatiskt i anmärkningens rubrik.

Om du vill svara på anmärkningar går du till panelen Kommentarer. Markera önskad anmärkning, klicka på Svara och skriv in önskad text. När du får en fil med anmärkningar som du behöver ändra använder du knappen Ställ in status för att bland annat godta och avfärda anmärkningar. För vidare information, se avsnittet om panelen Kommentarer.

Om anmärkningar i ett dokument inte ingår i sammanfogningen kommer en ikon att visa anmärkningarnas placering men anmärkningstexterna är borttagna. Anmärkningar kan tas bort fullständigt med Dokumentgranskning om du väljer kategorin Kommentarer.

Anmärkning