Anmärkningar

Här sammanfattar vi utseendet på alla anmärkningar.
 

 • Verktyg med enbart markeringseffekt: Färgmarkering, Understrykning, Överstrykning, Linje, Rektangel, Penna, Oval, Polygon, Polygonal linje, Moln.

 • Verktyg med enbart kommentareffekt: Anmärkning, Textruta.

 • Verktyg med markerings- och kommentareffekt: Utlyft citat, Infoga text vid markör, Ersätt markerad text, Lägg till anmärkning i markerad text.

 • Verktyg med specialeffekt: Bifoga fil, Bifoga ljud.
   

Kommentarverktygen beskrivs nedan och finns samlade på verktygsfältet Kommentar från vänster till höger. Eventuella textfönster har samma färgschema som de tillhörande markeringseffekterna. Högerklicka och välj Egenskaper för att ändra färgsättning för framtida markeringar.

 

 1. Lägg till en Anmärkning (utan färgmarkering). En anmärkningsikon (PDF Converter note icon Anmärkningar) visas och ett textfönster, Anmärkningar, visas där du kan skriva in anmärkningen. Medan du skriver visas en länkform som kopplar fönstret till ikonen. Om du stänger fönstret eller drar markören över ikonen visas anmärkningstexten i en ruta.

PDF Converter note box Anmärkningar

 1. Placera en ruta med ett Utlyft citat (särskild text) någonstans där det finns plats, peka på ett visst objekt i PDF-filen och lägg till kommentarer. När du är klar syns både det utlyfta citatet och texten. Verktyget Textruta fungerar precis på samma sätt, men utan pilen.

PDF Converter callout Anmärkningar

 1. Använd verktygen för Textmarkering i listan. Klicka på nedåtpilen bredvid knappen på verktygsfältet för att visa listan. Verktyget Textmarkering kan användas till mycket och finns högst upp i menyn. Använd det för att visa föreslagna ändringar. Klicka på det.

  • Placera markören på önskad plats och skriv in text.

PDF Converter insert box Anmärkningar

  • Markera önskad text och tryck på Delete.

  • Markera önskad text och skriv in ersättningstext.

   På menyn finns även tre separata verktyg för att lägga till, ta bort och ersätta text.

PDF Converter replace author Anmärkningar

  • Välj Lägg till anmärkning i markerad text. Den markerade texten (PDF Converter add note to selection Anmärkningar) visas med färgmarkering och en liten anmärkningsikon anger att det finns en kommentar till den. Allt annat är detsamma som när du skapar en anmärkning, utom namnet på textfönstret: det heter Kommentar till text.

PDF Converter note box Anmärkningar

  • Välj Färgmarkera utvald text: Den valda texten färgmarkeras och inget annat händer.

  • Välj Stryk under markerad text: Den valda texten stryks under och inget annat händer.

 1. Använd markeringsverktygen Färgmarkera, Stryk över eller Stryk under. Verktygen har samma effekt som förklaras ovan, men ordningen är annorlunda: klicka först på knappen och välj sedan önskat textavsnitt med den särskilda markören.

 1. Bifoga filer : Klicka på knappen, välj vilket filformat som ska bifogas och klicka sedan någonstans i PDF-filen.

  • Bifoga fil: Bläddra efter önskad fil och klicka på Öppna. En ikon markerar att en fil har bifogats. Dra markören över ikonen för att visa namnet på den bifogade filen. Dubbelklicka på ikonen för att öppna filen i rätt program.

PDF Converter attach file icon Anmärkningar

  • Bifoga ljudfil: Bläddra efter önskad wav-fil och klicka på Öppna. Du kan spela upp ljudet innan du bifogar det om du vill. Klicka därefter på OK. Tips! Klicka på den röda inspelningsknappen om du vill skapa en ”tom” wav-fil och därefter på OK för att bifoga den.

PDF Converter attach sound icon Anmärkningar

 1. Ritverktyg : Använd verktygen Linje, Rektangel, Penna, Oval, Polygon, Polygonal linje och Moln för att markera en plats eller ett område. De fungerar i princip på samma sätt.

PDF Converter draw Anmärkningar

 

Högerklicka på valfri markering för att ändra dess egenskaper eller svara på föreslagna ändringar. Visa svaren och arbeta med kommentarer i panelen Kommentarer.

Stämplar kan ses som speciella kommentar- och markeringsverktyg med innehåll som är helt eller delvis fast.

Tänk på att anmärkningar endast används för att föreslå ändringar. Använd verktygen för att Retuschera om du vill utföra mindre ändringar direkt i PDF-filer. Konvertera filen till ett redigerbart format om du vill göra större ändringar.

 

Du kan välja att göra anmärkningar till en del av en PDF-fil innan du distribuerar den med kommandot Sammanfoga dokument. Det innebär att de valda elementen konverteras från anmärkningar till dokumentobjekt och tas bort från listan i panelen Kommentarer.

 

Anmärkningar