Lägga till anmärkningar och markeringar i dokument

Du kan välja mellan följande typer av anmärkningar:

Bokmärke – Påminner om en innehållsförteckning. När du klickar på ett bokmärke utförs de åtgärder som är associerade med det – exempelvis går du till en sidvy.

Länk Definiera ett ”aktivt område” på en sida. När användaren klickar i ett sådant område utför länken de åtgärder som är associerade med den – till exempel öppnas en fil.

Anmärkning Det här fungerar som en komihåglapp som kan klistras på dokumentsidan.

Textruta Ange textfraser direkt på sidan och välj teckensnitt, format, färg och genomskinlighet. Utlyfta citat är textrutor med specialtext som hänvisar till en plats där en kommentar finns.

Ritverktyg Placera grafiska objekt – eller till och med en stämpel – direkt på sidor och välj form, färg och andra egenskaper.

Markering Framhäv textpartier på sidor genom att markera dem eller stryka över/under dem. Markera förslag på tillägg, borttagning eller ändringar i ett dokument.

Bifogad fil – Bifoga filer, ljud eller filmer till dokumentet.

Kommentarverktyg som Anmärkning, Textruta, Rita, Markera och Bifoga fil har många gemensamma egenskaper.

Under Säkerhetsinställningar kan du tillåta eller förbjuda kommentarer.

När du har granskat en kommentar väljer du Ange status på dess snabbmeny för att ändra dess granskningsstatus och/eller migreringsstatus. Mer information finns på Panelen Kommentarer.

Anmärkningar sparas i PDF-filen på en annan nivå än det faktiska PDF-innehållet. Flera användare kan på så sätt ta del av kommentarerna. Se även Skriv ut med kommentarer.

 

Obs!

Om du vill lägga till ny text kan du även använda verktyget Skrivmaskin eller verktyget Skrivmaskinsruta. Se Textruta för skillnaden mellan dessa tre verktyg. Använd verktyget Retuschera text för att göra mindre ändringar i den befintliga PDF-texten. Kommentarer kan tas bort eller konverteras till dokumentobjekt med kommandot Sammanfoga eller tas bort med Dokumentgranskning.

 

Lägga till anmärkningar och markeringar i dokument