Länk

Du kan definiera ”aktiva områden” i dokument som länkar till andra platser. Du kan koppla åtgärder till länkar.

Du kan lägga in länkar både i text och bilder. Du kan även skapa länkar till filbilagor, vilket innebär att du kan öppna bifogade filer i dokumentfönstret.
 

Så här skapar du länkar

 1. Klicka på PDF Converter link Länk (Länk) i standardverktygsfältet eller öppna Verktyg > Standard > Länk.

 2. Definiera ett aktivt område i dokumentet genom att dra länkmarkören (PDF Converter cursor link Länk).

 3. Dialogrutan Skapa länk öppnas. Ange

  • Länktyp: Synlig eller osynlig rektangel

  • Färgmarkeringsformat: Inverterad, kontur eller infällning

  • Linjebredd: Tunn, medel eller bred

  • Linjeformat: Enfärgad, streckad, understruken

  • Färg: Klicka på PDF Converter button color Länk för att välja eller definiera en egen färg.

  • Länkåtgärd: Välj en åtgärd: Gå till en sidvy, Öppna fil, Öppna webblänk, eller Anpassad länk. Klicka sedan på Nästa. Beroende på vilken länkåtgärd du väljer anger du nödvändiga inställningar i aktuella dialogrutor.

Obs!

Om du väljer Egen länk visas dialogrutan Länkegenskaper med fler åtgärder där du kan välja flera åtgärder och bestämma ordningen på dessa åtgärder.  

 

Ändra länkegenskaper eller åtgärder

 • Högerklicka på en länk med PDF Converter link Länk (Länk) eller verktyget (PDF Converter selectobject Länk Välj objekt). Välj:

  Redigera: Klipp ut, kopiera eller ta bort länken.
  Centrera: Flytta länken till mitten av sidan.
  Ange som standardegenskaper: Använd aktuella egenskaper som standardegenskaper för länkar.
  Egenskaper: Ändra egenskaper eller åtgärderna som ska utföras.
   

 • Om du väljer flera länkar visas ytterligare alternativ i snabbmenyn.

  Justera: Anpassa alla valda länkar till vänster eller höger om, ovanför eller nedanför länken som snabbmenyn öppnats från.
  Fördela: Placera länkar med jämna mellanrum på sidan.
  Storlek: Anpassa höjden och/eller bredden på alla valda länkar till höjden eller bredden på länken som snabbmenyn öppnats från.

Obs!

Kryssa för Skydda för att låsa länken och skydda den från oavsiktliga ändringar.

 

 

Länk