Markeringsverktyg

Detta är menyn Textmarkering. Du når den via menyn Kommentarer eller verktygsfältet.

PDF Converter eng markup tools Markeringsverktyg

 

 

Verktyget PDF Converter button text markup Markeringsverktyg (Textmarkering) är ett flerfunktionsverktyg som används för att markera platser där du föreslår att text tas bort, infogas eller ersätts. Samma funktion finns i tre olika verktyg: Infoga text vid markör, Ersätt markerad text och Stryk över text inför borttagning.

 

Verktyget Textmarkering finns bara på menyn Textmarkering. Övriga verktyg kan även öppnas från snabbmenyn i den markerade texten med verktyget PDF Converter selecttext Markeringsverktyg (Markera text) i standardverktygsfältet.
 

Så här föreslår du textändringar med verktyget PDF Converter button text markup Markeringsverktyg (Textmarkering)

 1. Klicka på Textmarkering på menyn Textmarkering i verktygsfältet Kommentarer.

 2. Stryk över text genom att markera den och trycka på Delete.

 3. Lägg till text genom att placera markören på önskad plats och skriva in den nya texten.

 4. Markera text som ska ersättas och skriv över den.

Ändringarna visas enligt följande:

 

PDF Converter eng revision%20marking Markeringsverktyg

 

Ett ord i titeln har markerats för borttagning. På nästa rad infogas och ersätts text. Högerklicka på en markering och välj Egenskaper för att ändra markeringsfärg eller ändra andra egenskaper. Du kan ändra storleken på textrutor och stänga dem. Dra markören över en ändring för att visa det nya textförslaget i ett popup-fönster:

 

PDF Converter eng revision%20marking2 Markeringsverktyg

 

Så här infogar du text vid markören med dess eget verktyg

 1. Klicka där du vill infoga text på PDF-sidan.

 2. Välj Infoga text vid markör på menyn Textmarkering eller på snabbmenyn Markera text. Popup-fönstret Infogad text visas.

 3. Ange önskad text i fönstret Infogad text.

Så här ersätter du markerad text med dess eget verktyg

 1. Markera den text du vill ersätta.

 2. Välj Ersätt markerad text på menyn Textmarkering eller på snabbmenyn Markera text. Markören ändras till PDF Converter cursor selecttext Markeringsverktyg och ersättningstexten visas i ett popup-fönster.

 3. Föreslå en ersättningstext i fönstret Ersättningstext.

Så här lägger du till en anmärkning i markerad text

 • Markera den text där du vill lägga till en anmärkning.
   

 • Välj Lägg till anmärkning i markerad text på menyn Textmarkering eller på snabbmenyn Markera text. Texten färgmarkeras och ett popup-fönster för textkommentarer visas.
   

 • Ange text i fönstret för textkommentarer. Om fönstret för textkommentarer inte visas enligt standardinställningen, dubbelklickar du i markeringsområdet för att visa det.

 

Så här kan du färgmarkera, stryka under eller stryka över markerad text

 1. Välj vilken text du vill markera.

 2. Välj önskat markeringsverktyg på menyn Textmarkering eller på snabbmenyn Markera text.

Obs!

Du kan uppnå samma effekt genom att klicka på knappen till höger om verktyget Textmarkering och därefter välja den text som ska markeras. Knappens utseende och namn avgörs av hur den senast användes. Välj önskad effekt på menyn.

 

I Anmärkningar finns en översikt över hur verktygen fungerar.

 

Mer information om hur markeringar påverkas när ett dokument sammanfogas finns i Sammanfoga dokument.

 

 

Markeringsverktyg