Ritverktyg

Öppna snabbmenyn Ritverktyg i verktygsfältet Kommentarer (som finns i huvudverktygsfältet) för att få tillgång till ritverktygen. Välj mellan följande alternativ:

 

PDF Converter line Ritverktyg

Linje

Välj det här verktyget och håll ner vänster musknapp för att börja dra en linje. Släpp upp musknappen när du är klar.
För att ändra storlek på eller rotera en linje väljer du handen (PDF Converter hand Ritverktyg), klickar på linjen och för muspekaren över dess ände tills markören ändrar utseende till PDF Converter cursor move Ritverktyg och du kan påbörja åtgärden.

PDF Converter rectangle Ritverktyg

Rektangel

Välj det här verktyget och håll ner vänster musknapp för att börja rita en rektangel. Gå från det övre vänstra hörnet till det nedre högra och släpp sedan upp knappen.
Om du vill skala en rektangel för du muspekaren över det nedre högra hörnet tills markören ändrar utseende till PDF Converter cursor scale Ritverktyg och du kan påbörja omvandlingen.

PDF Converter pencil large Ritverktyg

Penna

Välj det här verktyget och klicka för att rita linjer för hand i PDF-filen. Använd suddgummit för att ta bort valda delar av linjen.

PDF Converter oval Ritverktyg

Oval

Välj det här verktyget, håll ner vänster musknapp och dra musen för att rita en oval. Markera ovalen med handen för att ändra storlek på den.

PDF Converter polygon Ritverktyg

Polygon

Välj det här verktyget och klicka sedan för att rita en linje. Klicka en gång till för att rita flera sammanhängande linjer. För att sammanfoga de första och sista sidorna så att polygonen blir färdig dubbelklickar du eller högerklickar på polygonen och väljer Fullständigt. Se även Hammare nedan.

PDF Converter polygon line Ritverktyg

Polygonlinje

Välj det här verktyget för att börja rita en polygonlinje. Ställ in vinklarna genom att klicka igen. När du är klar dubbelklickar du med verktyget eller högerklickar och väljer Fullständigt. En polygonlinje är inte en sluten form, utan en uppsättning sammanhängande raka linjer. I Hammare nedan finns information om hur du lägger till och tar bort vinklar.

PDF Converter cloud Ritverktyg

Moln

Välj det här verktyget och klicka upprepade gånger för att rita en polygon. Dubbelklicka för att göra klart den. Molnet visas i form av polygonen.

PDF Converter eraser Ritverktyg

Radergummi

Välj det här verktyget och håll ner vänster musknapp för att sudda bort delar av eller en hel linje som har ritats för hand med verktyget PDF Converter pencil Ritverktyg (pennan).

PDF Converter hammer Ritverktyg

Hammare

Det här verktyget fungerar endast med polygoner och polygonlinjer. Klicka med hammaren på en vinkel för att ta bort den så att två intilliggande sidor blir en. Polygonerna som skapas måste ha minst tre sidor. Klicka med hammaren på vilken punkt som helst på polygonen och dra den till en ny plats för att göra om en sida till två.

 

 

Egenskaper

Välj handen och högerklicka på kanten av ett ritobjekt för att öppna snabbmenyn. Klicka på Egenskaper för att ändra inställningarna för objektet, visa ändringshistorik eller omdefiniera författaren eller ämnet. Välj Ange status för att ändra granskningsstatus för ett ritobjekt. Välj Migration om du inte vill ändra granskningsstatusen i det här läget (för vidare information, se avsnittet om panelen Kommentarer). Välj Svara om du vill lägga till en anmärkning till objektet eller Ange utseende som standardegenskaper för att använda det aktuella objektets egenskaper som norm för alla nya objekt av samma typ som ritas.

 

Obs!

Du kan lägga till linjer eller polygoner som visar skärmmätningar eller skalenliga mätningar.

Ritobjekt som är kommentarer kan göras om till dokumentobjekt genom att man sammanfogar dokumentet.

Ritverktyg