Skriv ut med kommentarer

I PDF Professional kan du skapa en kommentarsammanfattning och skriva ut den tillsammans med PDF-filen. Kommentarer omfattar anmärkningar, textrutor, utlyfta citat, markerade avsnitt, över- och understrykningar samt ritobjekt. Ikonerna för bifogade filer och ljudklipp skrivs ut tillsammans med bilagans namn, men inte innehållet i bilagan. Kommentarsammanfattningen innehåller PDF-filens granskningshistorik. En kommentars aktuella status kan ändras på Kommentar-panelen eller via kommentarens snabbmeny.
 

Så här skapar du en kommentarsammanfattning

 1.  Gör något av följande:

  • Välj Arkiv > Skriv ut med kommentarer

  • Välj Kommentarer > Skapa kommentarsammanfattning

  • Öppna panelen Kommentarer, klicka på Alternativ och välj Skapa kommentarsammanfattning i listan.

 1. Ställ in följande alternativ i dialogrutan Sammanfatta kommentarer:
   

  • Välj Visningsformat för kommentarsammanfattningen:

PDF Converter layout connect twopages Skriv ut med kommentarer

Dokument och kommentarer på olika sidor förbundna med linjer
 

PDF Converter layout connect singlepage Skriv ut med kommentarer

Dokument och kommentarer på samma sida förbundna med linjer
 

PDF Converter layout commentonly Skriv ut med kommentarer

Endast kommentarer
 

PDF Converter layout number twopages Skriv ut med kommentarer

Dokument och numrerade kommentarer på olika sidor

  • Sidstorlek: Ange storlek på sidorna i kommentarsammanfattningen.
    

  • Teckenstorlek: Ange teckenstorlek till texten i kommentarsammanfattningen – liten, medel eller stor.
    

  • Kommentartyp: Ange vilka kommentarer som ska skrivas ut: Alla kommentarer eller enbart de kommentarer som visas.
    

  • Sortera efter: Ange ordning för de sammanfattade kommentarerna. Författare, Datum, Sida eller Typ. Med Sida menas den ordning som kommentarerna visas på sidan, det är det vanligaste valet när kommentarerna är länkade. Om du väljer kommentarer som är numrerade på olika sidor kan du visa dem i vilken ordning du vill. Med Typ menas att utlyfta citat, textrutor, ritobjekt, stämplar o.s.v. visas tillsammans.
    

  • Sidintervall: Ange vilket sidintervall du vill skriva ut med kommentarer.
    

  • Linjeegenskaper: Välj färg och genomskinlighet till länklinjerna mellan dokument och kommentarer.
    

  • Inkludera sidor utan kommentarer: Ange om sidor utan kommentarer ska skrivas ut eller inte.

 1. Klicka på OK. En tillfällig PDF-fil med namnet Sammanfattning av kommentarer om [ursprungligt filnamn] skapas för att visa dokumentet med kommentarer i angivet visningsformat. Spara om så önskas, under föreslaget namn eller annat namn.

 2. Klicka på Skriv ut om du vill ange alternativ i en vanlig Skriv ut-dialogruta.

 

Skriv ut med kommentarer