Stämpel

Öppna panelen Stämplar i Mallhanteraren.

 

Så här infogar du stämplar i PDF-filer

  • Dubbelklicka på en stämpel i panelen Stämplar.

    Du kan även klicka på Alternativ högst upp i panelen Stämplar och välja Infoga på menyn.

  • Stämpeln visas i ursprunglig storlek. Flytta den till önskad plats.

Så här infogar du en stämpel på angiven plats i PDF-filen

  • Välj en stämpel och dra den från panelen Stämplar till önskad plats på sidan.

    Du kan också markera en stämpel och klicka på önskad plats på sidan.

  • Stämpeln visas i ursprunglig storlek.

Så här infogar du en stämpel i anpassad storlek på valfri plats i PDF-filen

Välj en stämpel i panelen Stämplar. Stämpelmarkören PDF Converter cursor stamp Stämpel visas. Använd den för att rita en rektangel i önskad storlek på utsedd plats. Stämpelstorleken anpassas efter rektangeln.

 

Du kan lägga till egna stämplar från valfri bildfil i ett format som stöds genom att klicka på Skapa i panelen Stämplar. Du kan även kategorisera stämplarna.

 

Så här anger du stämpelegenskaper

Klicka på PDF Converter hand Stämpel (handen) och högerklicka på en stämpel i dokumentfönstret för att öppna snabbmenyn. Den innehåller följande kommandon: Ange status, Svara, Radera, Egenskaper och Ställ in utseende som standardegenskaper. Med egenskaper kan du ändra stämpelns skapare, ämne eller genomskinlighet eller visa dess ändringshistorik. Välj Skyddad för att förhindra att stämpeln ändras ytterligare.
 

Så här flyttar, kopierar eller ändrar du storlek på stämplar

Klicka på PDF Converter hand Stämpel (handen) eller PDF Converter selectobject Stämpel (Välj objekt) i standardverktygsfältet. Klicka på stämpeln för att dra den till en annan plats.  Om du vill kopiera stämpeln håller du ner Ctrl när du drar den. Dra hörnet av rektangeln runt stämpeln för att ändra storlek på den.

 

Så här redigerar du stämplar

Klicka på PDF Converter selectobject Stämpel (Välj objekt) i standardverktygsfältet och högerklicka på stämpeln. Använd kommandot Redigera för att klippa ut, kopiera, klistra in eller radera stämpeln eller Markera alla för att markera alla objekt på sidan.

 

Så här justerar eller flyttar du om en uppsättning stämplar

Klicka på PDF Converter selectobject Stämpel (Välj objekt). Håll ner Ctrl och klicka på ett antal stämplar. Högerklicka för att öppna snabbmenyn och med hjälp av den justera, centrera eller distribuera stämplarna eller ändra dem till en enhetlig storlek. Klicka på Egenskaper för att ändra egenskaperna för alla de valda stämplarna på samma gång.

 

Obs!

Stämplar kan konverteras från kommentarer till dokumentobjekt med kommandot Sammanfoga dokument eller tas bort med Dokumentgranskning när du har valt kategorin Kommentarer.

 

 

 

 

Stämpel