Stavningskontrollera anmärkningar

Stavningskontroll utförs på text som har lagts in som anmärkningar i PDF-filer. Du kan stavningskontrollera befintliga anmärkningar i PDF-filer som du tar emot. Det går att stavningskontrollera följande texttyper:

  • Anmärkningar och svar
  • Markeringar (Infoga text, Ersätt markerad text, Lägg till anmärkning i markerad text)

  • Anmärkningar i textrutor och liknande (Textrutor och Utlyfta citat)

  • Text som har skrivits in i PDF-filen med verktyget Skrivmaskin eller verktyget Skrivmaskinsruta.

Du kan inte stavningskontrollera det faktiska PDF-innehållet. Det gäller även text som har lagts in med verktyget Retuschera text, text i sidhuvud och sidfot samt löpnumrering.

 

Ord som inte finns med i den aktuella ordlistan markeras med vågig understrykning medan du skriver, förutsatt att du har aktiverat alternativet i Redigera > Inställningar > Stavningskontroll. Under Inställningar kan du välja färg på understrykningen (standardinställningen är röd) och välja vilka av de medföljande ordlistorna som ska användas vid stavningskontroll.

 

Du kan också köra en riktad stavningskontroll på alla kommentarer i ett dokument och ändra i ordlistorna.

 

Så här kör du en stavningskontroll

Gör något av följande:

  • Gå in på huvudmenyn, välj Redigera > Kör Stavningskontroll > I kommentarer.
  • Tryck på F7 på tangentbordet.

I dialogrutan Kör stavningskontroll väljer du vilka av de medföljande ordlistorna som ska användas och var nya ord kan läggas till. Klicka sedan på Start. Anmärkningar av texttyp med svar stavningskontrolleras i den ordning som de har lagts in i dokumentet.

 

Så här rättar du till misstänkta ord

Kontrollen avbryts om ett ord inte finns med i den valda ordlistan. Ett textavsnitt med det ifrågasatta ordet färgmarkerat visas i den övre rutan och förslagen visas i den nedre rutan. Klicka på önskat förslag och sedan på Ersätt eller Ersätt alla. Du kan också använda Ignorera eller Ignorera alla för att godkänna ordet utan ändring. Klicka på Lägg till för att lägga till det ifrågasatta ordet i den valda ordlistan.

Klicka på Färdig för att avbryta stavningskontrollen. Annars får du besked när stavningskontrollen är slutförd. Klicka på Starta om för att upprepa processen och Färdig för att avsluta.

 

Så här redigerar du ordlistor

Gå in på huvudmenyn, välj Redigera > Kör Stavningskontroll > Redigera ordlista. Välj en ordlista i dialogrutan Redigera egen ordlista och välj sedan att visa en lista över alla tillagda eller exkluderade ord. Tillagda ord kompletterar den medföljande ordlistan, medan exkluderade ord inte längre räknas som godkända. De två listorna är tomma tills du lägger till ord. Skriv in ett ord och klicka på Lägg till för att lägga till det i listan. Markera ett ord och klicka på Ta bort för att ta bort det. Ändra ett ord genom att markera det, ändra det i redigeringsrutan Post och sedan klicka på Ändra. Klicka på Färdig för att avsluta.

 

 

 

Stavningskontrollera anmärkningar