Utlyfta citat

Klicka på PDF Converter button callout Utlyfta citat (Utlyft citat) i verktygsfältet Kommentarer för att lyfta ut kommentarer. Texten placeras då i en textruta med en pil.

 

PDF Converter eng callout example Utlyfta citat

 

Klicka på sidan för att öppna en textruta och skriva in text. Rutan görs automatiskt större om texten är lång. Markera den inskrivna texten, högerklicka i rutan och välj Egenskaper på snabbmenyn för att ändra textegenskaperna för den markerade texten i verktygsfältet nedan.

Välj handen när du har alla utlyfta rutor du behöver.

Om du vill ändra textegenskaperna i ett utlyft citat som du redan har skapat markerar du det med verktyget Hand i standardverktygsfältet eller verktyget Utlyft citat i verktygsfältet Kommentarer. Dubbelklicka sedan på det för att få tillgång till innehållet. Markera texten och högerklicka. Välj sedan Egenskaper för att få tillgång till följande verktygsfält:
 

PDF Converter eng tb text box properties Utlyfta citat

 

Klicka på Ange för att ställa in de aktuella inställningarna som standardinställningar. Annars kan du ange standardvärden för textrutor och utlyfta citat genom att gå till Redigera > Inställningar > Kommentar.

Om du vill flytta eller ändra storlek på ett utlyft citat använder du verktyget PDF Converter selectobject Utlyfta citat (Välj objekt) i standardverktygsfältet eller handen. Du kan välja att flytta hela objektet, endast textrutan eller endast pilen.

Om du vill ändra det utlyfta citatets utseende högerklickar du på det och väljer Egenskaper för att ange format, tjocklek och färg på rutans kantlinjer och pilarna, textrutans fyllningsfärg och genomskinlighet samt pilhuvudets format. Här kommer du också åt inställningarna för Upphovsman, Ämnesrad och Historik. För att undvika att ändringar görs av misstag kryssar du för Skyddad.

 

 

Utlyfta citat