Verktyg för att bifoga filer

PDF Converter tb comment attach Verktyg för att bifoga filer

1. Så här bifogar du filer som kommentarer

 1. Klicka på Bifoga fil i verktygsfältet Kommentarer (i huvudverktygsfältet) eller öppna Kommentarer > Bifoga fil för att bifoga en fil som kommentar.

 2. Då visas en markör som används för att bifoga filer (PDF Converter cursor attach Verktyg för att bifoga filer). Gå till den sida i PDF-dokumentet där ikonen för bifogad fil ska infogas och klicka med markören.

 3. Leta upp filen i dialogrutan Öppna och klicka på Öppna.

 4. I dialogrutan Egenskaper för bifogad fil väljer du egenskaper för visning med mera och stänger sedan rutan.

 5. Symbolen PDF Converter symbol attach Verktyg för att bifoga filer visas i dokumentet. Dubbelklicka på den för att öppna bilagan.

 6. Klicka på Ja i dialogrutan som öppnas för att bekräfta att du vill öppna bilagan.

Du kan även bifoga filer som inte är kommentarer eller anmärkningar. Detta görs i panelen Bifogade filer.

 

2. Så här bifogar du ljudfiler (wav) som kommentarer

 1. Klicka på Bifoga ljudfil i verktygsfältet Kommentarer eller öppna Kommentarer > Bifoga ljudfil.

 2. Då visas en markör som används för att bifoga filer (PDF Converter cursor sound attach Verktyg för att bifoga filer). Gå till den sida i PDF-dokumentet där ikonen för bifogad fil ska infogas och klicka med markören.

 3.   I dialogrutan Bifoga ljudfil gör du följande:

  • Klicka på Bläddra, välj ljudfilen och öppna den. Klicka på PDF Converter button play Verktyg för att bifoga filer (Spela) för att kontrollera filinnehållet.

  • Klicka på PDF Converter button record Verktyg för att bifoga filer (Spela in) för att skapa en ljudfil från din diktamen om du har ett program och utrustning för det (t.ex. DragonNaturallySpeaking™ från Nuance).

 1. I dialogrutan Egenskaper för bifogad ljudfil väljer du egenskaper för visning med mera och stänger sedan rutan.

 2. Ljudsymbolen (PDF Converter symbol sound Verktyg för att bifoga filer) visas i dokumentet. Du kan ändra symbolikonen i rutan Egenskaper för bifogad ljudfil. Dubbelklicka på symbolen för att öppna inställningarna. Om du vill lyssna på det bifogade ljudklippet högerklickar du och väljer Spela upp.

 3. Klicka på Ja i dialogrutan som öppnas för att bekräfta att du vill spela upp filen.

Du kan även bifoga en ljudfil som inte utgör en kommentar. I detta fall stöds en rad olika filformat, bland annat mp3. Detta görs i panelen Bifogade filer.

 

Obs!

Filer och ljud som bifogats som kommentarer kan tas bort med kommandot Sammanfoga dokument. Vid denna åtgärd tas inte bilagor som lagts till med panelen Bifogade filer bort eftersom de inte är kommentarer eller anmärkningar. Alla bifogade filer (kommentarer eller inte) kan tas bort med kommandot Granska dokument.

 

 

 

Verktyg för att bifoga filer