Redigering av PDF-dokument

De flesta av följande redigeringsalternativ berör sökbara PDF- eller normala PDF-filer. När du öppnar en PDF-bildfil med PDF Converter Professional, eller en fil som innehåller bildsidor, identifieras detta i programmet och du kan välja att konvertera filen till:

  • Sökbar PDF: Bilderna behålls på originalsidorna (layouten påverkas alltså inte) men ett lager med sökbar text läggs till.

  • Normal PDF: Det här är det andra alternativet och bilderna på originalsidorna tas inte med.

  • PDF-formulär: Dessa skapas genom att FormTyper körs för att skapa aktiva formulärkontroller.

  • PDF-fil: Inga åtgärder utförs.

 

PDF Converter eng image only pdf Redigering av PDF dokument

 

Inställningar för konverteringen (OCR-språk, kasseringssymbol, bildhantering och identifieringsanvisningar) anges under Redigera > Inställningar > Dokument > Sökbara PDF-filer.

 

Om du vill utföra redigeringsåtgärder som ändrar innehållet i en PDF-fil på något sätt använder du inställningarna för standardvyn eller väljer ett annat alternativ för sidvisning, zoomar in eller ut, roterar sida, visar rutnät på sidan för att ordna olika objekt, använder olika metoder för att bläddra till en viss sida, redigerar sidans innehåll, infogar, tar bort, beskär, kopierar, flyttar eller extraherar sidor.

Visa och/eller ändra dokumentegenskaper, arbeta med sidminiatyrer, jämför två versioner av eller ändringar i ett dokument, dela upp ett dokument i flera sektioner eller extrahera vissa delar från det, definiera den utskjutning som krävs till ett tryckeri, definiera eller ändra bokmärkesstrukturen och skapa en innehållsförteckning utifrån denna.

Arbeta med 3D-grafik, lägg till film- och ljudfiler för uppspelning, utnyttja möjligheten att lyssna på utvalda delar av PDF-filer.

Använd utökade sökalternativ även från skrivbordet samt olika indexeringsalternativ.

Arbeta med formulär: skapa formulär, skapa och redigera fält i dem, flytta, justera, fyll i dem, använd formulärkontroller och förbered dem för distribution.

Använd kommentar- och markeringsalternativen: för att infoga länkar, anmärkningar, textrutor, ClipArt, markerings- och ritverktyg och stämplar, bifoga text- eller ljudfiler som anmärkningar eller skriva ut dokument med kommentarer.

Skydda PDF-filerna med olika säkerhetsalternativ.

 

Spara en uppsättning PDF-filer i ett paket med PDF Create eller spara en filuppsättning i en PDF-portfölj med PDF Converter Professional. Paket kan bara innehålla PDF-filer och en enda mappnivå, så filer i andra format konverteras till PDF när de läggs till i paketet. Du kan lägga till filer i valfritt format i portföljer. Formatet bevaras och de kan sorteras in i en mappstruktur. Portföljer hanteras via ett modernt, Flash-baserat användargränssnitt.

Redigering av PDF-dokument