Certifikatsäkerhet

Ett sätt att skydda PDF-filer från obehöriga användare är att definiera säkerhetsscheman för dem. Dessa scheman kan lagras på datorn.

Om du vill tillämpa detta på ett PDF-dokument eller skapa ett nytt klickar du på PDF Converter organizer Certifikatsäkerhet knappen Mallhanterarpaneler i verktygsfältet Visa och väljer Säkerhet. Mer information finns i panelen Säkerhet.

Scheman för certifikatsäkerhet kan använda olika krypteringsalgoritmer för att kryptera olika delar av PDF-filinnehållet.

 

 

Certifikatsäkerhet