Digitala signaturer

I PDF Professional används standardmässiga allmänna och privata nycklar för att signera dokument digitalt och förhindra otillåtna ändringar eller olovlig kopiering. Du börjar i princip med att skapa ett nyckelpar – en allmän och en privat nyckel. Sedan behåller du den privata nyckeln för dig själv och skickar den allmänna nyckeln till andra.
 

Viktigt! Data som krypteras med den privata nyckeln kan bara dekrypteras med den allmänna nyckeln och tvärtom.
 

Signera ett dokument med en privat nyckel: Eftersom det bara är du som har tillgång till den privata nyckeln (som används för att signera dokumentet) och den allmänna nyckeln (som ges till vem som helst) används för att dekryptera filen kan man vara säker på att filen har signerats av din privata nyckel, med andra ord av dig. När dokumentet har signerats med en privat nyckel bryts förseglingen om dokumentet ändras.
 

Kryptera ett dokument med en allmän nyckel: Du kan även skicka ett privat dokument till en kompis (och kryptera det med kompisens allmänna nyckel) så att ingen annan kan läsa det.
 

Digitala signaturer kan vara synliga eller osynliga. Synliga signaturer visas i dokumentet samt i panelerna Signaturer och Signera/Certifiera. Osynliga signaturer visas bara i panelerna Signaturer och Signera/Certifiera.
 

Du kan ändra inställningarna för signaturer i panelen Inställningar för säkerhet.
 

Digitala signaturer kan förses med tidstämpel för extra säkerhet.

 

Digitala signaturer