Egenskaper för Säkerhet

Ange och ändra säkerhetsinställningarna för ett öppet PDF-dokument, ställ in lösenord som måste anges om man vill öppna dokumentet, ange tillåtna och förbjudna åtgärder och/eller använd certifikatscheman för att kryptera dokumentet.

 

Gör något av följande för att visa fliken Säkerhet i dialogrutan Dokumentegenskaper:

  • Gå till Dokument > Dokumentegenskaper och klicka på fliken Säkerhet.

  • Klicka på symbolen ► längst upp i den lodräta rullningslisten, välj Dokumentegenskaper och klicka på filen Säkerhet.

  • Öppna Dokument-menyn > Säkerhet > Egenskaper för Säkerhet.

  • I verktygsfältet Säkerhet klickar du på nedåtpilen intill knappen Säkerhetspanel och väljer Egenskaper för Säkerhet i listan.

Visa en summering av de åtgärder som för närvarande är tillåtna för dokumentet och välj en säkerhetsmetod.

  • Ingen säkerhet: Standardinställningen är att alla åtgärder är tillåtna. Välj det här alternativet för att ta bort alla säkerhetsegenskaper för dokument med säkerhetssinställningar (om du har behörighet att utföra åtgärden).

  • Lösenordsskydd: Välj det här alternativet för att visa dialogrutan Lösenordsskydd. Se Lösenordsskydd för vidare information.

  • Certifikatsäkerhet: Välj det här alternativet för att visa guiden Säkerhetsinställningar för certifikat. Se Certifikatsäkerhet för vidare information.

Du måste spara ändringarna av säkerhetsinställningarna och dokumentet för att de nya inställningarna ska gälla. Klicka på Information för att visa de ändrade inställningarna. Klicka på Inställningar för att göra ytterligare ändringar.

 

 

Egenskaper för Säkerhet