Säker leverans

Säker leverans är en åtgärdsserie som fungerar som en guide och hjälper dig att skydda en filuppsättning som ska skickas per e-post. Guiden påverkar inte öppna dokument.
 

Så här skickar du PDF-filer med Säker leverans

 1. Välj Dokument > Säkerhet > Säker leverans eller klicka på PDF Converter button securedelivery Säker leverans Säker leverans i verktygsfältet Arkiv.

 2. Dialogrutan till guiden Säker leverans leder dig genom fyra steg:

  • Välj kuvert

   Klicka här för att öppna Kuvertpanelen. Dubbelklicka på önskat kuvert eller högerklicka på det och välj Använd för att visa det i Dokumentpanelen. Kuvert kan innehålla interaktiva formulärfält för ifyllning.
    

  • Bifoga filer

   Klicka här för att bifoga filer. Valda filer visas i panelen Bilagor (du kan bifoga både PDF-filer och andra filer). Välj flera filer från samma plats eller upprepa åtgärden för att lägga till fler filer från andra platser. Du kan bifoga ett PDF-paket som grupperar en uppsättning PDF-filer.
    

  • Kryptera filer

   Klicka här för att öppna Säkerhetspanelen. Dra dit ett säkerhetsschema om du vill kryptera de bifogade filerna eller kuvertfilen. Du kan ändra säkerhetsinställningarna när som helst innan du sparar och stänger filpaketet. Se Egenskaper för Säkerhet för vidare information.
    

  • Signera dokument

   Klicka här för att öppna panelen Signera/Certifiera. Dra dit önskat signaturschema för att signera kuvertfilen. Kuvertmallfiler är generellt sett utformade för att innehålla ett fält till digital signatur som du kan signera. Du kan dock även signera kuvertet interaktivt. Mer information finns på panelen Signera/Certifiera.

Obs!

Eftersom ändringar kan påverka en signaturs giltighet ska du inte signera förrän du har utfört alla ändringar.

 1. När dokumenten har samlats klickar du på Skicka. Standardprogrammet för e-post öppnas med ett nytt meddelande där filsamlingen är bifogad och skyddas av det säkra kuvertet. Meddelandefältet innehåller anvisningar om hur mottagaren öppnar de skyddade bifogade filerna.

 2. Fyll i nödvändig information i fönstret för e-postmeddelande (som Mottagare, Ämne, Text o.s.v.) och skicka det.

 

Säker leverans