Signera och certifiera dokument

Använd digitala signaturer för att upptäcka ej godkända ändringar i ett dokument efter att det har signerats. Dokument kan signeras flera gånger av olika personer. Om du lägger till ett certifikat i PDF-filen utöver den digitala signaturen, krypteras det och kan bara öppnas och ändras av betrodda mottagare. Digitala ID:n används för att signera, kryptera och dekryptera dokument.

 

Så här signerar du en öppen PDF-fil

 1. Välj Dokument > Signera och intyga > Signera dokument eller gå till verktygsfältet PDF Converter button sign document Signera och certifiera dokumentSäkerhet och klicka på nedåtpilen bredvid Signera eller certifiera dokument och välj Signera dokument i listan.
   

 2. Klicka med PDF Converter cursor signature Signera och certifiera dokument-markören och gör något av följande:

  • Klicka på Fortsätt för att skapa en osynlig signatur.

  • Klicka på Börja om för att skapa en synlig signatur.

 1. I dialogrutan Signera dokument väljer du ett digitalt ID i listan eller klickar på Lägg till för att bläddra fram ett befintligt digitalt ID eller skapa ett självsignerat digitalt ID. Bekräfta lösenordet om signaturschemat innehåller lösenordsskydd. Därefter gör du så här:

  • Klicka på Spara eller Spara som när du vill aktivera en osynlig signatur.

  • Klicka på Nästa, konfigurera utseendet och klicka på Spara eller Spara som när du vill aktivera en synlig signatur.

Så här signerar och certifierar du en öppen PDF-fil

 1. Välj Dokument > Signera och intyga > Certifiera dokument eller gå till verktygsfältet PDF Converter button sign document Signera och certifiera dokumentSäkerhet och klicka på nedåtpilen bredvid Signera eller certifiera dokument och välj Certifiera dokument i listan.

 2. Klicka med PDF Converter cursor signature Signera och certifiera dokument-markören och gör något av följande:

  • Klicka på Fortsätt för att skapa en osynlig signatur.

  • Klicka på Börja om för att skapa en synlig signatur.

 1. I dialogrutan Certifiera dokument väljer du ett digitalt ID i listan eller klickar på Lägg till för att bläddra fram ett befintligt digitalt ID eller skapa ett självsignerat digitalt ID. Bekräfta lösenordet om signaturschemat innehåller lösenordsskydd. Ange vilka åtgärder som är tillåtna genom att välja något av alternativen Tillåt inga ändringar, Tillåt endast ifyllning av formulär eller Tillåt kommentarer och ifyllning av formulär:

  • Klicka på Spara eller Spara som när du vill aktivera en osynlig signatur.

  • Klicka på Nästa, konfigurera utseendet och klicka på Spara eller Spara som när du vill aktivera en synlig signatur.

Så här lägger du till osynlig signatur och certifiering i en öppen PDF-fil

 1. Välj Dokument > Signera och intyga > Lägg till osynlig certifiering eller gå till verktygsfältet PDF Converter button sign document Signera och certifiera dokumentSäkerhet och klicka på nedåtpilen bredvid Signera eller certifiera dokument och välj Lägg till osynlig certifiering i listan.
   

 2. I dialogrutan Certifiera dokument väljer du ett digitalt ID i listan eller klickar på Lägg till för att bläddra fram ett befintligt digitalt ID eller skapa ett självsignerat digitalt ID. Bekräfta lösenordet om signaturschemat innehåller lösenordsskydd. Ange vilka åtgärder som är tillåtna genom att välja mellan Tillåt inga ändringar, Tillåt endast ifyllning av formulär, Tillåt kommentarer och ifyllning av formulär. Klicka därefter på Spara eller Spara som för att genomföra åtgärden.

Så här använder du panelen Signera/intyga för att signera och certifiera filer
 

Observera att dessa åtgärder kan utföras enklare från panelen Signera/intyga. Öppna panelen på något av följande sätt:

 • Välj Dokument > Signera och intyga > Panelen Signera/intyga.

 • Välj Visa > Mallhanteraren > Signera/intyga.

 • I verktygsfältet Visa, klicka på PDF Converter organizer Signera och certifiera dokument (mallhanteraren) och välj Signera/intyga i listan.

 • Gå till verktygsfältet Säkerhet och klicka på PDF Converter button sign document Signera och certifiera dokument (Signera eller certifiera dokument).

Om du vill använda ett tillgängligt signaturschema markerar du dess miniatyr i panelen och gör något av följande

 • Dra det till den plats på sidan där du vill placera det i ursprunglig storlek.

 • Dubbelklicka med markören PDF Converter cursor signature Signera och certifiera dokument (Signera eller certifiera dokument) på den sida där du vill placera det i ursprunglig storlek.

 • Rita en rektangel med markören PDF Converter cursor signature Signera och certifiera dokument (Signera eller certifiera dokument) om du vill behålla signaturen i en anpassad storlek som passar rektangeln.

Obs!

I panelen Signera/intyga visas både synliga och osynliga signaturscheman.

 

 

Signera och certifiera dokument