Skapa självsignerade certifikat

Så här skapar du självsignerade digitala ID

  1. Välj Dokument > Hantera digitala ID.

  2. Klicka på Lägg till ID i dialogrutan Inställningar för digitala ID.

  3. I dialogrutan Lägg till digitalt ID väljer du alternativet Skapa självsignerat digitalt ID och klickar på Nästa.

  4. Välj Ny fil med digitalt ID och klicka på Nästa.

  5. I dialogrutan Skapa självsignerat digitalt ID skriver du in åtminstone ditt namn och väljer land som användarattribut.

  6. Skriv in ett lösenord (minst sex tecken), bekräfta det och klicka sedan på OK.

  7. I dialogrutan Spara som anger du plats och namn till filen med ditt digitala ID och klickar på Spara.

Det nya självsignerade certifikatet läggs till i listan över filer med digitala ID.

 

I Dela säkerhetscertifikat får du veta mer hur du använder skapade certifikat.

 

Certifikat kan självsigneras eller skapas via en certifikatutfärdare. Om du förlorar eller tar bort ett självsignerat digitalt ID kan du inte längre öppna filer som är skyddade med certifikatet. Om ditt digitala ID skapades via certifikatutfärdare kan du hämta ID:t hos dem.

Med programmet kan du hämta flera säkerhetscertifikat från Windows certifikatarkiv.

 

 

Skapa självsignerade certifikat