Skydda PDF-filer

Som tillägg till välkända säkerhetsmetoder som brandväggar, virussökning och skydd mot spionprogram erbjuder PDF Professional ett omfattande system för att skydda PDF-filer på olika nivåer:

  • Lägg till ett schema för lösenordsskydd i PDF-filen, så att man måste ange ett lösenord för att öppna filen och/eller ytterligare ett lösenord för att ange eller ändra vilka åtgärder som ska vara tillåtna.

  • Lägg till ett schema för certifikatsäkerhet i dokumentet så att det krypteras med en allmän nyckel som du har fått av en tillförlitlig kontakt och bara kan dekrypteras av kontakter eller kollegor som har motsvarande privata nyckel, enligt anvisningarna i Dela säkerhetscertifikat.

  • Använd digitala signaturer till PDF-filen som specificerar tillåtna åtgärder. Även i dokument utan säkerhetsinställningar ges minst en varning om ändringar har utförts sedan dokumentet signerades. Verifiera digitala signaturer i inkommande PDF-filer för att se till att de har skickats av en tillförlitlig kontakt.

  • Skapa e-postpaket för säker leverans: välj försättsblad och en eller flera bifogade PDF-filer och lägg till en viss krypteringsmetod och en digital signatur till paketet.

  • Utför borttagning och dokumentgranskning i dokument med känsligt innehåll så att de kan visas för allmänheten.

Se även Inställningar för säkerhet och panelen Säkerhet i Mallhanteraren. All säkerhet utom borttagning och granskning bygger på kryptering. Mer information finns i PDF-versioner.

 

 

 

Skydda PDF-filer