Tidstämpla digitala signaturer

Datum och klockslag ingår som standard i alla digitala signaturer. Digitalt auktoriserade tidstämplar anger att innehållet i datafilen fanns just då och inte har ändrats sedan dess. Tidstämplar hämtas vanligtvis från en oberoende tidstämpelutfärdare som är associerad med dess betrodda certifikat.

Om du har konfigurerat en server som tidstämpelutfärdare visas tidstämpeln på fliken Datum/Klockslag i dialogrutan Signaturegenskaper. Du kan välja certifikatet från tidstämpelutfärdaren och lägga till det i listan över betrodda identiteter. Om det inte går att hämta någon tidstämpel används datum och klockslag från din egen dator.

 

Så här lägger du till tidstämpelsignaturer i PDF-filer

  1. Öppna Dokument-menyn > Signera/intyga > Inställningar för digitala ID.

  2. Välj Tidstämpelserver i det vänstra fönstret.

  3. Om det redan finns tidstämpelutfärdare här kan du redigera eller ta bort dem.

  4. Välj en tidstämpelutfärdare och klicka på Ange som standard. Nästa gång du signerar ett dokument hämtas tidstämpeln från tidstämpelutfärdaren.

Så här lägger du till en ny tidstämpelutfärdare

  1. Klicka på Lägg till.

  2. I dialogrutan Lägg till tidstämpelserver anger du namnet på tidstämpelutfärdaren och sökvägen. Om du måste logga in till tidstämpelservern anger du användarnamn och lösenord och klickar på OK.

 

Tidstämpla digitala signaturer