Verifiera digitala signaturer

Vid verifiering av en digital signatur kontrolleras att signaturen är giltig och om några ändringar har utförts i PDF-filen sedan det signerades.

 

Så här verifierar du en signatur

  1. Öppna en PDF-fil som innehåller en digital signatur.

  2. Högerklicka på en signatur på sidan och välj därefter Verifiera signatur på snabbmenyn. I informationsrutan Bekräftelsestatus visas resultatet.

  3. Klicka på Egenskaper för mer information om signaturen. Om bekräftelsestatus är Okänd måste du verifiera signaturen genom att kontakta den som har signerat filen. Klicka på Verifiera identitet för att se om användaren har angett någon kontaktinformation. I så fall kan du bekräfta signaturens ursprung genom att jämföra certifikatnumren. Om det inte finns någon kontaktinformation till en känd person måste du verifiera signaturen på annat sätt.

Så här verifierar du ett tidstämpelcertifikat

  1. Högerklicka på en signatur och välj Verifiera signatur på snabbmenyn.

  2. Klicka på Egenskaper i dialogrutan Bekräftelsestatus.

  3. Klicka på fliken Datum/Klockslag i dialogrutan Signaturegenskaper för att visa tidstämpelutfärdaren. Klicka därefter på Visa certifikat i panelen Allmänt om dokumentet har försetts med tidstämpel från en oberoende tidstämpelutfärdare.

  4. Om tidstämpelutfärdarens certifikat inte står med på listan över betrodda identiteter klickar du på Lägg till bland de betrodda identiteterna. Om tidstämpelutfärdarens certifikat inte står med måste du be om det från den som har signerat filen.

Tips!

Välj Dokument > Betrodda identiteter för att hantera listan över betrodda identiteter.

 

 

Verifiera digitala signaturer