Bädda in index

Du kan bädda in sökindex i öppna PDF-filer. Filstorleken ökar men det går å andra sidan mycket snabbare att söka i väldigt långa dokument. När indexet har bäddats in förblir det en del av filen om du inte tar bort det. På så sätt kan sökningen användas på valfri plats.

 

Så här bäddar du in, uppdaterar eller tar bort ett index i filen

  1.   Öppna filen och välj Dokument > Index > Inbäddat index

    Dialogrutan Inbäddat index visas. Här kan du skapa, uppdatera och ta bort inbäddade index.
     

  2. Klicka på någon av följande knappar i dialogrutan Inbäddat index:

Skapa om det inte finns något index i den aktuella PDF-filen och du vill skapa ett.

Uppdatera för att uppdatera ett inbäddat index efter att ändringar har gjorts i PDF-filen.

Ta bort för att ta bort ett inbäddat index i den aktuella filen.

Stopp för att avbryta indexframställningen.

 

Du kan skapa sökindex till en stor grupp PDF-filer på en gång, men de bäddas inte in.

 

 

Bädda in index