Flytta indexerade PDF-dokument

Du kanske måste flytta några eller alla indexerade PDF-dokument till en nätverksserver, disk eller webbplats. En indexdefinition innehåller relativa sökvägar mellan indexdefinitionsfilen (ZPI) och mapparna med de indexerade dokumenten. Dessa relativa sökvägar får inte ändras eftersom indexet i så fall inte skulle fungera efter omflyttningen.

Det är bäst om ZPI-filen och mapparna med de indexerade dokumenten är i samma mapp, eftersom du då kan bevara den relativa sökvägen genom att bara flytta den mappen. Annars måste du kanske skapa en indexfil när du har flyttat de indexerade dokumenten.

Du kan fortfarande använda den ursprungliga ZPI-filen. Flytta först de indexerade dokumenten till önskad destination. Kopiera sedan över eller klipp ut ZPI-filen till den nya indexmappen, redigera alternativ och skapa ett index med hjälp av dialogrutan Katalog. Se Skapa sökindex.

Om indexet sparats på en annan enhet än några av de filer som ingår i indexet går det inte längre att använda indexet om du flyttar filerna eller indexet. Om du planerar att flytta en samling dokument till en annan plats på nätverket eller till en CD, bör du skapa och bygga indexet på samma plats som filsamlingen.

Flytta indexerade PDF-dokument