Skapa ett fullständigt textindex

Efter vissa förberedelser kan du skapa ett index.
 

Så här skapar du ett fullständigt textindex

 1. Välj Dokument > Index > Skapa fullständiga textindex och klicka på Nytt i dialogrutan Katalog.

 2. Ange ett indexfilnamn i titelfältet.

 3. I beskrivningsfältet skriver du in allmänna ord som beskriver dokumentet.

 4. I fältet Stoppord skriver du in ord som ska ignoreras i sökningar.

 5. Lägg till anpassade termer för indexet under Egna fält.

 6. Klicka på Lägg till intill Inkludera katalog för att välja en mapp vars PDF-filer ska ingå i indexet. Upprepa steget om du vill lägga till fler mappar. Om du planerar att vid ett senare tillfälle flytta PDF-filerna och indexet till en server eller webbsida så är det bättre att lägga dem i samma mapp.

 7. Klicka på Lägg till intill Uteslut katalog för att välja en undermapp i en mapp som finns med i listan Inkludera katalog. Upprepa detta efter behov. De markerade undermapparna tas inte med i indexet.

 8. Klicka på Skapa och ange var indexfilen ska placeras. Klicka på Spara.

Uteslut vissa ord

Vanliga ord såsom en, den, det, av och för kan uteslutas ur indexet. Stoppord kan innehålla upp till 128 tecken och är skiftlägeskänsliga. Om sådana ord utesluts kan indexet bli 10 till 15 % mindre, vilket gör sökningen mer effektiv. Det går dock inte att söka på fraser som innehåller stoppord. Dela därför ut en Viktigt-fil delas ut tillsammans med indexet där användarna kan hitta stopporden.
 

Så här utesluter du ord från indexet

 • Öppna > Index > Skapa fullständiga textindex.

 • Ange ett ord som inte ska tas med i rutan Stoppord och klicka på Lägg till. Upprepa för varje ord du vill utesluta.

 • Avlägsna ord från stoppordlistan (så att det återigen tas med i indexet) genom att markera ordet och trycka på Delete.

Skapa ett fullständigt textindex