Indexsökning

Med indexsökning kan du

 • söka igenom mappar snabbare eftersom ett färdigt index används

 • utvidga sökningen genom att definiera vilka mappar och undermappar som ska sökas igenom

 • begränsa sökningen genom att använda standardinställda och/eller anpassade fält från PDF-egenskaperna.

Så här söker du i index

 1. Öppna dialogrutan Sök.

 2. Skriv in en sökfras.

 3. Välj Markerade index eller Välj index i listan Leta i. I det senare fallet öppnas dialogrutan Indexhanterare.

 4. I dialogrutan Indexhanteraren
   

  • klickar du på Lägg till och väljer ett index i dialogrutan Öppna. Gör sedan något av följande: Klicka på Öppna.

  • Markera indexfilen och klicka på OK (om Indexhanteraren redan innehåller den fil du vill använda).

Från och med nu räknas det index som precis valdes som Markerade index.

 1. Klicka på >> Avancerat om du vill lägga till fler sökkriterier. Mer information finns i Välja sökalternativ.

 2. Klicka på Sök. Träffarna visas i resultatlistan.

 3. Klicka på ett resultat i listan så visas sidan med den hittade sökfrasen markerad.

Obs!

Det finns ytterligare ett alternativ i indexsökning, Ordstam. Detta alternativ är endast tillgängligt vid sökning i indexfiler. Använd alternativet för att hitta alla ord med samma ordstam. Du kan till exempel skriva in ”titta” för att söka efter ord som ”tittar”, ”tittade”, ”tittat” o.s.v. Jokertecken (*,?) kan inte användas med detta alternativ.

 

Matcha typ
 

Matcha ord eller fras exakt

Sökningar efter exakta matchningar av hela teckensträngen, inklusive mellanslag, såsom som den anges i Söker efter. Om du till exempel skriver in ”PDF Professional” visas endast förekomster av ”PDF Professional” i resultatlistan när båda orden förekommer i den angivna ordningen.

Matcha valfritt ord

Sökning efter förekomster som innehåller minst ett av de ord som du skriver in i rutan Söker efter. Om du till exempel skriver in ”inte alls” visas alla förekomster av båda orden var för sig och tillsammans (oavsett ordningsföljd): ”inte”, ”alls”, ”inte alls” eller ”alls inte”.

Matcha alla ord

Sökningar efter förekomster som innehåller alla ord som du anger i rutan Söker efter, men inte nödvändigtvis i samma ordning. Om du till exempel skriver in ”inte alls” visas både ”inte alls” och ”alls inte” som träffar.

Boolesk sökning

Sökning efter termer eller fraser som du anger med hjälp av booleska operatorer. Boolesk sökning kan endast användas vid sökning i flera dokument.

 

Indexsökning