Söka med hjälp av booleska operatorer

En boolesk sökning av PDF-dokument ger fler sökalternativ genom att du kan kombinera sökkriterier på ett tydligt sätt (med logiska operatorer). Tillämpas endast när flera dokument söks igenom. Tillämpas inte vid sökningar med mönster eller masker. Vid sökningar med det nya gränssnittet för flera ord eller fraser sker sökningen som en OR-sökning vilket innebär att varje träff för någon av strängarna visas. Det betyder att booleska operatorer inte längre behövs för att göra OR-sökningar. AND-sökningar (där båda strängarna måste hittas genererar färre träffar) kan endast göras med booleska operatorer.

 

Så här utför du en boolesk sökning i flera dokument

 1. Öppna dialogrutan Sök.

 2. Välj Välj index i listan Leta i, markera ett index i dialogrutan Indexhanterare och klicka på OK.

 3. Klicka på >> Avancerat och välj Boolesk sökning i listan Matchning.

 4. Ange önskade sökord med användning av booleska termer och syntax.

 5. Klicka på Sök. Resultaten visas längst ner i Sökpanelen.

 6. Klicka på en post i resultatlistan för att visa sidan den förekommer på med sökresultatet markerat. Antalet förekomster visas längst upp till höger i resultatlistan.

Vanliga booleska operatorer

 • AND (&) – Sätt in detta mellan två ord för att endast söka efter dokument som innehåller båda orden. Detta begränsar sökningen eftersom dokument som endast innehåller endera av orden inte hittas.

 • OR (|) – Sätt in detta mellan två ord för att hitta alla dokument som innehåller endera ordet. Detta utvidgar sökningen eftersom det är troligt att fler dokument uppfyller detta villkor. Dokument som innehåller båda orden hittas också.

 • EXCLUSIVE OR (^) – Sätt in detta mellan två ord för att hitta alla dokument som innehåller ett av orden men inte båda.

 • NOT (~) – Sätt in detta före ett sökord för att utesluta alla dokument som innehåller ordet. Du kan kombinera detta med en positiv sökning. Exempel: skriv in ”Faktura NOT Nuance” för att hitta alla dokument som innehåller ordet ”faktura” men inte ordet ”Nuance”.

 • Använd parenteser för att specificera sökordningen. Exempel:

  Europa & (Paris | Bryssel)

  Först utförs en OR-sökning efter ”Paris” och ”Bryssel” och därefter en AND-sökning på resultatet efter dokument som innehåller ordet ”Europa”. Det innebär att sökningen hittar alla dokument med antingen ”Paris” eller ”Bryssel”, men behåller endast dem som även innehåller ”Europa”.

I följande exempel representerar A och B sökord eller söksträngar. De gröna delarna i diagrammet visar träffarna i sökningen.

 

Operator

Symbol

Exempel

Diagram

AND

&

A AND B
A & B

PDF Converter vd a and b Söka med hjälp av booleska operatorer

OR

|

A OR B

A | B

PDF Converter vd a or b Söka med hjälp av booleska operatorer

EXCLUSIVE OR

^

A EXCLUSIVE OR B
A ^ B

PDF Converter vd a exc or b Söka med hjälp av booleska operatorer

NOT (endast)

~

NOT A
~ A

PDF Converter vd not a Söka med hjälp av booleska operatorer

NOT (kombinerad)

~

A NOT B
A ~ B

PDF Converter vd a not b Söka med hjälp av booleska operatorer

 

I exemplet NOT A visar det gröna området alla träffar i sökningen efter filer enligt dessa kriterier.
 

Obs!

Du kan inte använda jokertecken, dvs. asterisker (*) eller frågetecken (?) när du söker i indexfiler.

 

Söka med hjälp av booleska operatorer