Sökfunktionen

Vid enkla sökningar i den aktuella PDF-filen kan du använda dialogrutan Sök i detta dokument. För mer komplicerade sökningar kan du använda dialogrutan Avancerad sökning. Här kan du söka i flera filer, anpassa sökningen med flera kriterier och använda avancerade söktekniker.

 

Sökningen hittar du i menyn Redigera. I PDF Converter Professional kan fritextsökning i PDF-filer utföras på flera olika sätt:

  • sök efter enskilda ord eller fraser

  • sök efter flera ord eller fraser

  • sök med fördefinierade mönster

  • sök med egna mönster (godtyckliga masker)

Se även: Dialogrutan Sök och Sökningar med mönster och masker.

 

Du kan även bestämma sökningens omfång:

Med alternativet Mappsökning kan du söka igenom en mapp (med eller utan undermappar) och begränsa sökningen enligt värdena i standardfälten (författare, titel, ämne, nyckelord o.s.v.) under Egenskaper. Se Välja sökalternativ. En indexsökning går snabbare tack vare det inbyggda indexet. Det ger också mer flexibilitet eftersom du kan utvidga sökningen genom att definiera en uppsättning mappar och undermappar att söka igenom samt förfina sökningen genom att inte bara använda standardfält för PDF-egenskaper utan också anpassade fält med värden som du själv anger.

Vid ovanstående specificerar du vanliga sökkriterier som Matcha gemener/VERSALER och Matcha endast hela ord. Ange även om kommentarer och bokmärken ska tas med.

 

Logiska operatorer

När du utför sökning i flera dokument kan du förfina sökningen med följande logiska operatorer:

Och (AND): ”&”.

Eller (OR): ”|”.

Inte (NOT): ”~”.

Parenteser: ”(”, ”)”.

 

Använd parenteser för att definiera i vilken ordning de booleska operatorerna ska utföras. För vidare information och diagram över effekten som operatorerna har, se Söka med booleska operatorer.

 

Sök efter borttagningar eller markeringar

Det går att kombinera sökningar med andra programfunktioner:

 

Sök och ta bort element: Hittade element markeras för borttagning. Se beskrivningen i Söka efter och ta bort text. Det här väljer du i menyn Dokument.

Sök och markera: Hittade element markeras, stryks över eller under, enligt dina önskemål. Det här väljer du i listan för Textmarkeringsverktyget i verktygsfältet Kommentarer.

Skanna och markera: Hittade element markeras, stryks över eller under eller markeras för borttagning, enligt dina önskemål. Det går inte att söka med flera strängar med den här funktionen. Det här väljer du i menyn Skanna. Se Skapa PDF-filer av indata från bildläsare.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökfunktionen